Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

SSU driver på 


Fredrik Lundh Sammeli, SSU-basen Philip Botström, Evelina Harr och Anders Öberg var några av dem som deltog vid Socialdemokraternas kongressombudsöverläggning i Boden. FOTO: Camilla Friberg

 


Under helgen har de norrbottniska ombuden till vårens S-kongress varit samlade i Boden för att vässa sina krav och argument. 

I en nyhetsartikel i dagens NSD berättar riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli, landstingsrådet Anders Öberg och kongressombudet Evelina Harr om några av de förslag som Norrbottens socialdemokrater vill lyfta under partikongressen i Göteborg 8-12 april.

På plats under överläggningarna i Boden fanns även SSU:s förbundsordförande Philip Botström. Han reser just nu land och rike land för att förankra SSU:arnas krav på moderpartiet och den rödgröna regeringen.

Bland annat efterlyser han starkare initiativ för att bryta segregationen i skolan.

”Dagens marknadsbaserade skolval bidrar till skolsegregationen och sorterar i praktiken bort elever med sämre förutsättningar. För att minska segregationen behöver urvalssystemet i skolvalet förändras”, argumenterade Botström nyligen i en debattartikel i Dagens Arena.

Det är bra att SSU driver på för en mer aktiv socialdemokratisk skolpolitik. Jämlikheten har fått sig en rejäl knäck.

Sverige har, som Skolverket visat i en rapport, fått ett skolsystem som snarare förstärker än minskar de socioekonomiska skillnaderna, vilket även påverkar Sveriges ställning som kunskapsnation.

Därför kan ingen ansvarig skolpolitiker sitta nöjd. Sverige kan inte acceptera att skillnaderna växer mellan barn, beroende på om de är födda i ett fattigt eller rikt hem. 

Det är en utveckling som är dålig för oss alla.

Det gamla ideologiska riktmärket måste gälla även i det moderna Sverige. Alla, inte bara vissa, ska få chansen till en bra start i livet.

PRO välkomnar beskedet


Statsminister Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) samtalar med Ella Svensson, Ragnhild Illerskog och Berit Bast i samband med att regeringen presenterar nya skattesänkningar för pensionärerna vid en pressträff i PRO:s lokaler i Järfälla. Foto: Christine Olsson / TT

  

”Glöm inte pensionärerna!”, manade jag på NSD:s ledarsida 27 februari. Det har den S-ledda regeringen inte heller gjort i vårens budgetarbete.

Under torsdagen presenterade finansminister Magdalena Andersson, statsminister Stefan Löfven och biträdande finansminister Per Bolund ett förslag om sänkt skatt för cirka 1,4 miljoner pensionärer över 65 år med upp till 2 500 kronor per år.

Det innebär att 70 procent av alla över 65 år får sänkt skatt och att skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare sluts för alla med en inkomst upp till 14 000 kronor. 

Förslaget välkomnas av Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten och riksdagens socialförsäkringsutskott.

”Återigen visar det sig att det verkligen gör skillnad vem som styr Sverige. Det här är ett kliv i rätt riktning för att fasa ut den orättvisa pensionärsskatt som borgarna införde”, säger han. 

Icke minst det sistnämnda finns skäl att påminna om inför valåret 2018. Skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer fanns inte för regeringsskiftet 2006. Orättvisan i beskattning skapades under de borgerliga regeringsåren. 

Klyftan uppstod som en direkt följd av de borgerliga jobbskatteavdragen som innebar sänkt skatt för förvärvsarbetande men inte för sjuka, föräldralediga eller pensionärer.

Det skulle ju löna sig att arbeta, som förre finansminister Anders Borg (M) sa. Att det skulle löna sig att ha arbetat ett långt yrkesliv var dock inte lika självklart för honom.

Det innebar att pensioner kom att beskattas högre än förvärvsarbete, något som den rödgröna regeringen nu stegvis justerar och i takt med vad statsfinanserna tillåter.

PRO gör, av begripliga skäl, tummen upp för kursändringen.

”Det här är ett efterlängtat besked. PRO har i 10 års tid arbetat hårt för att skattegapet ska slutas mellan lön och pension. Med regeringens förslag blir en stor del av de kvinnliga pensionärerna vinnarna. Det är en seger för oss”, säger Christina Tallberg, ordförande för PRO.

Sänkningen av pensionärsskatten är dessutom inte det enda exemplet på att regeringen tar pensionärsväljarna på allvar. Fredrik Lundh Sammeli framhåller även höjningen av bostadstillägget för pensionärer och den avgiftsfria öppenvården för personer över 85 år. 

Det kommer dock att behövas ännu fler insatser för att stärka de sämst ställda pensionärerna. Det finns fortfarande många som har det tufft. Men beskeden från Magdalena Andersson pekar åt rätt håll och visar att den socialdemokratiska finansministern har en helt annan förståelse för pensionärernas villkor än företrädaren Anders Borg.

Pensionärerna är en prioriterad grupp för S och i den rödgröna budgeten.

Bra för Norrbotten

  
S-riksdagsledamöterna Emilia Töyrä och Linus Sköld välkomnar förslaget.

 

Finansdepartementet föreslår att mervärdesskatten på guidning i naturområden ska sänkas från 25 till 6 procent, vilket innebär att naturturism likställs med andra jämförbara turismtjänster. Enligt regeringens PM ska förslaget träda i kraft 1 januari 2018.

Det är ett positivt besked för naturturismen, icke minst i norra Sverige. 

Förslaget välkomnas helt följdriktigt även av Socialdemokraterna i Norrbotten. 

”Det här är ett oerhört bra förslag som kommer att gynna alla de ekoturismföretag som finns i Norrbotten, lyfta branschen och inte minst stärka Norrbotten som destination”, säger Emilia Töyrä, riksdagsledamot från Kiruna.

Hennes kollega Linus Sköld från Älvsbyn är också nöjd.

”Jag är glad över att det nu kommer att finnas en likvärdighet i beskattningen när det gäller turismen och att det beskattas lika att titta på en älg på Skansen i Stockholm som i skogen i Norrbotten”, säger Sköld.

Faktum är att naturturismen varit rejält missgynnad jämfört annan turism. Enligt de regler som nu gäller beskattas guidning av naturområden med 25 procent mervärdesskatt medan djurparksbesök och vissa sightseeingturer beskattas med bara 6 procent.

Det är givetvis en helt orimlig och fullkomligt obegriplig skillnad. Därför är det högst motiverat att regeringen nu gör något åt olikheterna.

Stadsvandringar med guide i huvudstaden ska inte ha en annan momssats än vandringar med guide i Abisko, som Linus Sköld helt riktigt framhåller.

En investering i framtiden

I måndags gick startskottet för SSU:s vårkampanj. Under tre veckor ska de socialdemokratiska ungdomarna ge sig ut på landets skolor för att samla stöd för sina krav inför S-kongressen 8-12 april.

SSU:arna vill att Socialdemokraterna gör upp med systemfelen som skapar segregation i den svenska skolan. De vill göra om både skolvalet och skolpengssystemet.

”Det är sjukt att vi har ett skolsystem som sorterar bort elever. Socialdemokraterna måste ge ett löfte till alla elever att man ska få samma chans att lyckas i skolan”, säger Emil Granström, ordförande för SSU Norrbotten, i ett pressmeddelande.

I sin kampanj kräver SSU även större satsningar på elevhälsan, ett högst angeläget krav. En rad undersökningar visar att många ungdomar mår dåligt.

Nästan hälften av alla 16-åriga tjejer i Sverige har problem med stress. Oro, ångest och sömnbesvär hos unga är problem som ökat kraftigt sedan början av 1990-talet.

Att vända utvecklingen är inte gjort på en kafferast. Det handlar om en massa faktorer (sjuka skönhetsideal, mobbning, hetsen att lyckas i skolan, livet och med kärleken, möjligheterna att få ett jobb med mera).

Men det gäller för alla goda krafter att göra vad de kan för att bryta trenden. Till exempel krävs bättre tillgång på kuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor.

Den rödgröna regeringen har anslagit 200 miljoner kronor extra att för att stärka elevhälsan. Men det räcker inte med höjda statsbidrag och centrala riktlinjer. Det viktigaste arbetet sker på lokal nivå, direkt i ungdomars vardag.

Kommunerna måste se till att pengarna används till fler kuratorer och skolsköterskor. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin måste kortas och ungdomsmottagningarna måste bli mer tillgängliga.

Ingen politisk uppgift kan vara viktigare än att ge alla barn och ungdomar en bra start i livet och bästa möjliga uppväxt. Det kostar en slant men är en viktig investering i framtiden.

Nytt uppdrag för Nordström


Valberedningen föreslår nyval av bland andra civilminister Ardalan Shekarabi och kommunalrådet Niklas Nordström i Socialdemokraternas programkommission.

 

I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om norrbottningarna Fredrik Lundh Sammeli och Maria Stenberg som sannolikt blir invalda i socialdemokratiska partistyrelsen i samband med partikongressen 8-12 april.

Även kommunalrådet Niklas Nordström, Luleå, kan få ett tungt och ärofyllt uppdrag i samband med kongressen.

Valberedningen vill att Nordström ska ingå i programkommissionen, som ska se över Socialdemokraternas partiprogram.

Som ordinare ledamöter i programkommissionen föreslår valberedningen partiordförande Stefan Löfven, Emma Vigren, Västerbotten, Ardalan Shekarabi, Uppsala län (nyval), Ann-Sofie Hermansson, Göteborg (nyval), och Gabriel Wikström, Västmanland.

Som suppleanter i kommissionen föreslås Morgan Johansson, Skåne, Lawen Redar, Stockholms arbetarekommun (nyval), Peter Persson, Jönköping, Ulrika Falk, Stockholms län (nyval), samt Niklas Nordström, Norrbotten (nyval).

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Fick Pressgruppens stipendium för ledarskribenter 2013.


Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se
Twitter: @OlovAbrahamsson

  • Twitter

BLOGGAR