Stålbolaget SSAB levererade ett rörelseresultat på 702 miljoner kronor för det första kvartalet 2017, en vinst efter skatt på 449 miljoner kronor.

Läs mer: Så gick sista kvartalet 2016

Det kan jämföras med förlusten på 347 miljoner kronor motsvarande period 2016.

Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på "bara" 237 miljoner kronor, enligt SME Direkt, så rapporten slår alla förväntningar.

"Förbättringen var främst driven av SSAB Europe genom ökade leveranser och priser samt en hög och stabil produktionsnivå", skriver Martin Lindqvist, vd för SSAB, i kvartalsrapporten.

Tillverkningen i Luleå ingår i SSAB Europe och vd Martin Lindqvist förklarar vidare de goda resultaten med den underliggande efterfrågan.

"Leveranserna steg med 9 procent jämfört med föregående kvartal. De realiserade priserna förbättrades också och produktionen låg på en hög nivå. Marknadspriserna ökade något under inledningen av året och stabiliserades mot slutet av kvartalet"

Den totala omsättningen uppgick till 15 739 miljoner kronor, jämfört med 12 964 miljoner kronor ett år tidigare.

Efterfrågan på SSAB:s stålprodukter bedöms vara fortsatt god i både Nordamerika och Europa under det andra kvartalet.

”Sammantaget förväntas SSABs leveranser under andra kvartalet bli något högre än under det första kvartalet. SSABs realiserade priser under andra kvartalet bedöms öka jämfört med föregående kvartal, dock motverkas detta av ökade kostnader för råmaterial”, skriver SSAB i rapporten.

Samtidigt rusar SSAB:s aktie och steg 10 procent vid börsens öppning under fredagsmorgonen, rapporterar Affärsvärlden.

Några minuter därpå sjönk aktien något och pendlade mellan plus 7 och 9 procent.

"Vi har nu gått in i nästa fas i att genomföra vår Taking the Lead-strategi, där vi under 2016 lade plattformen för lönsam tillväxt med våra kostnadsbesparings- och effektiviseringsprogram, inklusive synergier, samt refinansieringspaketet som genomfördes under andra kvartalet 2016. Målet är att nå branschledande lönsamhet", skriver SSAB:s vd Martin Lindqvist i kvartalsrapporten.