Det finns fler ansvariga för att sjukvården är i den kris vi ser idag. Det är de kommunala politiker som lagt ner äldreboenden och satsat på att folk skall vårdas hemma. Konsekvenserna ser vi i dag på Sunderby Sjukhus där färdigbehandlade patienter blir liggande kvar på vårdavdelningarna för att kommunerna inte kan ta emot åldringar som inte går att sända hem igen.

Då bör man veta, att vid en vårdplanering där kommunens representanter sitter med, tar man oftast beslut om att skicka hem patienter trots att anhöriga och sjukvården avråder. Jag har erfarenheter av detta då min mor med alzheimers hade tagits om hand av min far fram till dess att han fyllt 87 år. Hon blev akut sämre och togs då in på Sunderbyn. Min far sa då att han inte orkade längre. Trots detta skulle man skicka hem henne. Man skulle dessutom hålla mötet med min mor (som hade alzheimer och inte var kapabel att delta i mötet).

Nu såg jag till att vara med (men först när jag utsetts till god man). Samma sak när min far blev dålig något år senare. Man skickade hem honom trots att vi avrådde. För säkerhets skull satt kommunens representanter inte med personligen utan var med på högtalartelefon. Detta trots att jag påpekat att min far hör dåligt.

Det krävs idag att du är frisk eller att du har en anhörig som kan föra din talan. Därför finns det ett mycket stort mörkertal. Dagens situation är ohållbar!

Eftersom man lagt ner äldreboenden är mitt förslag att man öppnar ett akutboende för färdigbehandlade. Akutboenden kunde man ju öppna när det gällde ensamkommande flyktingbarn, så rutinerna finns. För att ni politiker inte skall slinka undan kan jag ge er ett exempel på konkret lösning. Man öppnade ett boende för ensamkommande flyktingbarn på Klockarängen i Råneå. Men eftersom det kom finns det lokaler lediga. Dessa kan ställas i ordning för akutboende för äldre! Niklas Nordström, Erland Nilsson med flera: Det är dags att gå från ord till handling.

Bert-Inge Johansson