Nej, att regndropparna doftar är knappast troligt. Förklaringen till doftupplevelsen är inte enkel att ge ett kort svar på. Snarare är det så att det finns flera olika orsaker som ligger bakom, skriver SMHI på sin vädersajt.

Den kanske enklaste förklaringen är att doftämnen från olika växter finns kvar i marknivå om luften är fuktig och vinden är svag. Koncentrationen av doftämnen blir helt enkelt högre jämfört med när det blåser och luften omblandas.

En mer avancerad förklaring är doftfenomenet som kallas för petrichor. Under torra väderperioder utsöndrar vissa växter aromatiska oljor som absorberas av lerbaserade jordar.

Vid regn utsöndras oljan ur marken tillsammans med olika ämnen, bland annat geosmin. Geosminet är ett ämne som människan kan känna vid väldigt låga koncentrationer och kan närmast beskrivas som doften av ”fuktig jord”. När oljans doftämnen blandas med geosminet skapas en ny ”ljuv doft” som av många kan upplevas som parfymlik.

Regn i sig doftar alltså inte men är i allra högsta grad med och skapar doftupplevelsen.