Nio kvinnor och en man har anställts 1 september.

– Bemanningen har skötts internt. All växelpersonal ingår och övriga anställda kommer från kommunens olika förvaltningar. Våra kommunvägledare har olika kompetenser vilket känns väldigt bra, säger chefen Katarina Nyberg.

Just nu pågår ombyggnationen i kommunhuset där Medborgarservice ska finnas. Verksamhetens kärna blir den stora bemannade centraldisken där personalen möter besökarna. Även en besöksdator ska finnas tillgänglig för att kunna fylla i blanketter.

Artikelbild

| Kommunvägledare. Här är gänget som ska lotsa bodensarna rätt i förvaltningsfrågor. Längst fram Maja Carlson och chefen Katarina Nyberg. Bakom står Ingela Johansson, Fredrik Lundqvist, Maria Johansson, Camilla Öhrvall, Yvonne Lundberg, Agneta Johansson, Eva bergström och Mia Karlsson. Saknas på bilden gör Lotta Nyström.

– Målet att vi ska göra skillnad för bodensare. Det ska bli enklare för dem och de ska inte behöva fundera så mycket var de ska gå. Vi ska istället hjälpa dem på plats eller slussa dem vidare till rätt ställe, säger Katarina Nyberg.

Under en månads tid har kommunvägledarna utbildats på de olika uppgifterna som ligger framför dem. En viktig del i servicen är telefonbemanningen och alla anställda tar inkommande telefonsamtal. Fredrik Lundqvist vill gärna berömma sina nya arbetskamrater från kommunväxeln för deras proffsighet.

– De har lärt upp alla hur vi ska svara och tagit väl hand om oss. Så det har varit lätt att komma in i gänget och arbetet. Svårast i början blir nog att veta var alla kommunanställda sitter, säger Fredrik Lundqvist.

– Växelpersonalen har en bred kunskap och kompetens om människorna i kommunen vilket känns tryggt, säger Katarina Nyberg.

Artikelbild

| Byggprojekt. Just nu har nämndssalens inredning plockats ur för att den ingår som en del av den nya ombyggnationen till medborgarservice. " Vi hoppas att ombyggnationen ska vara klar till i slutet av november", säger chefen Katarina Nyberg.

Fredrik Lundqvist, som är ensam man i arbetsgruppen kommer från en handläggartjänst på socialförvaltningen. Han ska även fungera som konsumentrådgivare eftersom den funktionen flyttats över till Medborgarservice.

– Nu får jag göra något nytt som vi alla kan vara med och forma tillsammans från början, säger Fredrik Lundqvist.

Artikelbild

| Nöjd. Det är Katarina Nyberg med rekryteringen och bemanningen.

Tidigare växeltelefonisten Camilla Öhrvall tycker det känns jätteroligt att få tillhöra en större arbetsgrupp efter omorganisationen.

– Det blir mera liv och vi har "högt i tak". Att vi får en kille i gruppen känns också kul, säger Camilla Öhrvall.

Artikelbild

| Klart. Så här skissen ut. Bakom glasrutan i kommunhusets bottenplan finns nya Medborgarservice.

Nyanställda är också Lotta Nyström, kommunledningskontoret, Ingela Johansson, fastighetsförvaltningen, Yvonne Lundberg, samhällsbyggnadsförvaltningen och Agneta Johansson, socialförvaltningen.

– När jag anställdes på samhällsbyggnadskontoret tidigare i år så var tanken att jag skulle ingå i Medborgarservicen när det kom igång. Jag tycker det känns bra, säger Yvonne Lundberg.

Ingela Johansson tycker det är roligt med ny chef, nya kollegor och arbetsuppgifter.

– Det är ju jättebra att vi är många i gruppen och även kul med de nya arbetsuppgifterna. Jag har tidigare arbetat på fastighetsförvaltningen där jag skött hyresavtal, passerkort och motorvärmarplatser. Nu ska även den biten flyttas över hit, säger hon.

Agneta Johansson tycker det känns spännande att lämna socialförvaltningen efter 31 år.

– Jag har varit personalrekryterare och kände att det skulle vara roligt att göra något nytt. Så därför sökte jag en tjänst och blev jätteglad när jag fick den. Det ska bli kul att börja jobba med det här jättehärliga gänget, säger Agneta Johansson.

Något datum är ännu inte spikat för invigningen.

– I slutet av november ska troligen byggnationerna vara klara. Så vi hoppas Medborgarservice ska kunna köra igång innan årets slut, säger Katarina Nyberg.