Svar till Nils Harnesk, S:

När Socialdemokraterna i Luleå attackerar Rättvisepartiet Socialisterna och vill koppla oss samman med Stalin och diktatur är det återigen Nils Harnesk (NH) som står för ammunitionen. Att det är en Socialdemokrat som ifrågasätter RS ”demokratisyn” blir extra ironiskt när Harnesk och hans S-kollegor bara för någon månad sedan kört över en stark opinion och en namninsamling på 8000 namn som krävt en folkomröstning om nedskärningsprojektet ”Framtidens Skola”.

Med påståenden om smutskastning och historierevisionism försöker Harnesk förminska vår konkreta kritik av TT-journalisten Roland Johanssons (RJ) artikel om ryska revolutionen. Men var är felaktigheterna i mitt svar?

- RJ påstod att den provisoriska regeringen infört demokrati, vi påpekade att inga val hölls under dess tid vid makten.

- RJ påstod att revolutionen var ”en mans verk”, trots att Lenin inte var på plats i februari när revolutionen startade och trots att Sovjeterna som demokratiskt beslutade om att ta makten representerade

23 miljoner arbetare, bönder och soldater.

- RJ skrev att maktövertagandet var en “statskupp” och att ett “terrorvälde” upprättades. Vi påpekar att maktövertagandet ledde till att första världskriget stoppades, jord delades ut till 60 miljoner jordlösa, Finland fick självständighet. Vad i detta är lögn Nils Harnesk?

Utan att kunna ifrågasätta vår konkreta kritik av RJ försöker NH hävda bolsjevikernas dolda agenda om ”terrorvälde” genom att ta upp händelser under det krig som bröt ut EFTER revolutionen, ett krig som Harnesk ”glömmer” att nämna. Kanske beror det på att Harnesk vill lägga ansvaret för krigets ”terror” på bolsjevikerna fastän kriget berodde på en invasion av 21 utländska arméer från 14 länder? Eller var bolsjevikerna ansvarig för invasionen också?

Det enda som går att hålla med om i Harnesk artikel är att varken Lenin eller Trotskij var några ”ofelbara revolutionära gudar”. Men till skillnad mot Harnesk ser vi hur de ryska revolutionen var ett genuint försök för arbetare, bönder och soldater att en gång för alla göra slut på krig, svält och fattigdom. Vad är Nils Harnesks åsikt? Är du motståndare till revolutionen 1917?