Byggtakten i Sverige är högre än på många decennier. För att bygga de hundratusentals nya bostäder måste vi anställa nästan 40 000 personer de närmaste fem åren. Mer än en tredjedel behöver vara tjänstemän – många tekniker och ingenjörer. Det är därför angeläget för byggbranschen att fler väljer byggrelaterade utbildningar. Det är en förutsättning för att kunna bygga bort det akuta bostadsbehovet.

Nu väljer flera tusen vilken utbildning de ska gå på universitet och högskolor samt yrkeshögskolor runt om i landet. Det finns många utbildningsvägar in i byggbranschen och en utbildning inom bygg leder ofta till ett jobb direkt efter avslutad utbildning, visar en undersökning från Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknaden för utbildade civil- och högskoleingenjörer spås vara fortsatt goda. Behovet av utbildade civilingenjörer med inriktning byggnadsteknik bedöms också öka de kommande åren. Men för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov så måste antalet platser vid byggrelaterade utbildningar också öka. Arbetsgivarna inom bygg- och anläggningsbranschen upplever också ökade anställningsbehov av bland annat högskoleingenjörsutbildning med byggnadsteknik. En undersökning från SCB visar att 8 av 10 arbetsgivare kommer att vilja anställa fler med denna utbildningsbakgrund.

En annan viktig utbildningsväg in i byggbranschen är yrkeshögskoleutbildningarna. Många av de som rekryteras till branschen för de produktionsnära tjänstemannarollerna kommer därifrån. Genom de obligatoriska praktikinslagen i dessa utbildningar får alla kontakter med arbetslivet och oftast ett erbjudande om jobb. I Norrbotten så har vi en sådan utbildning, Byggproduktionsledare.

Ytterligare en viktig väg in i byggbranschen är 4-årig teknisk utbildning med inriktning mot samhällsbyggnad. Dessa utbildningar finns tyvärr inte på så många ställen i Sverige men vi har en sådan utbildning i Luleå.

Under avtalsrörelsen 2017 måste vi fokusera på hur vi gör branschen mer attraktiv inte minst för de blivande studenterna som ska välja sitt framtida yrke. En undersökning från Sveriges Byggindustrier visar att 63 procent av medlemsföretagen anser att bristen på arbetskraft är ett hinder för att kunna växa. Sverige behöver fler bostäder. Byggföretagen vill gärna bygga.

Det finns gott om jobb och arbetslösheten är mycket låg i byggbranschen. För att vi ska kunna attrahera fler medarbetare till byggbranschen krävs det ansvar och engagemang från branschen, politiken och avtalsrörelsen. Förutsättningarna att bygga är goda men för att vi ska kunna bygga mer så behöver vi också vara fler.