– Det har varit hårsmån från olycka flera gånger. Det kommer hända en tragedi här förr eller senare om ingenting görs, säger han.

Lars Stattin har kört buss i 17 år. Nu kör han åt Bussexpress, som anlitas av länstrafiken på sträckan mellan Luleå och Brändön.

– Det är 17 turer per dag till Bensbyn och sju, åtta till Brändön.

Artikelbild

| Säkerhet. Lars Stattin anser att kommunen och Trafikverket borde prioritera säkerheten på vägarna högre.

Busshållplatserna är få efter den smala vägen och bussen stannar där barnen bor eftersom vägen anses för farlig att gå efter. Allra sämst är säkerheten i Bensbyn, anser Stattin.

– Efter hockeyrinken är det en kilometer kvar av byn. Den slutar egentligen inte förrän vid hästgården. Däremellan finns flera ställen där små barn kliver av och på. Vissa åker bara 500-600 meter till och från skolan. Och det vet man ju hur det är med barn, rätt vad det är så far det något i huvudet och så springer de över vägen utan att se sig för.

Lars Stattin berättar om en god vän som var med om en tragedi i Harads för ett antal år sedan.

– Ett av barnen som han släppt av sprang framför bussen och blev påkörd av en personbil. Det var fruktansvärt för alla och jag vill inte uppleva det han upplevt.

Artikelbild

| Hållplats efterlyses. Lars Stattin anser att kommunen borde anlagt en busshållplats mitt på Hällbacken, det nybyggda bostadsområdet.

Stattins kollega Anders Andersson stämmer in i kritiken.

– Vägen har mycket tung trafik. Lastbilar och långtradare som genar från E 4:an. Nu kommer snart vintern. Mörkret och plogkarmar gör vägen ännu smalare och farligare. Man är helt beroende av att de mötande håller av allt de kan, säger han.

Artikelbild

| "Hårsmån från olycka". Lars Stattin har varit med om flera incidenter med skolbarn.

Busschaufförerna anser att bästa lösningen vore att gång- och cykelbanan förlängs så den sträcker sig igenom hela byn och som barnen kan gå efter.

– Det skulle öka säkerheten väldigt mycket, säger Lars Stattin.

Artikelbild

| Åtgärd krävs. En gång- och cykelbana på sträckan genom hela Bensbyn skulle öka säkerheten avsevärt, anser Lars Stattin.

Trafikverket är medvetet om vägsträckan.

– Den är en av många där det finns önskemål om gång- och cykelväg. Vi resonerar löpande med kommunen. I dagsläget finns inga planer men det betyder inte att det är ointressant, säger Johanna Jakobsson, åtgärdsplanerare.

Busschaufförerna tar tillfället i akt och tycker även till om Luleå kommuns hållplatslösningar på nybyggda Hällbacken, som ligger efter linjesträckningen.

– Det finns hållplats nedanför området och ovanför backen men inte där folk bor. Det blir långt för folk att gå och många tar bilen i stället, säger Stattin.

Han ville se en busshållplats i korsningen Åkerholmsgatan/Hällbacksvägen.

– Jag har talat med kommunen om detta men fått nej.