Luleå Näringsliv AB kommer inom kort att presentera vem det är som blir ny projektledare med målsättning att utveckla företagandet i Råneå. Samtidigt står det klart att skogsbolaget SCA lägger ned kontoret i samhället vilket innebär att åtta arbetstillfällen försvinner.

– Vi är trångbodda och håller på att växa ur våra lokaler i Råneå. De sitter i princip i små rum två och två, säger Morgen Yngvesson som är skogsförvaltare hos SCA.

Istället har skogsbolaget vänt blickarna mot de centralare delarna av Luleå kommun.

Artikelbild

| VID ÅRSSKIFTET. Om allt går enligt planerna kommer den här skylten att plockas ned vid årsskiftet.

– Vi har inget annat val. Vi letar en lokal gärna i nordöstra delen av Luleå. Vi har sökt ett tag men vi har inte hittat något än, berättar Yngvesson.

De flesta som arbetar på SCA:s kontor i Råneå bor enligt Morgen Yngvesson i Luleå. Det är en annan anledning varför man nu flyttar.

– Men den främsta är att Råneå inte kan erbjuda lämpliga och tillräckligt stora lokaler, säger han.

När kan en flytt bli aktuell?

– Vid årsskiftet hade vi tänkt oss.

Finns det någon annan anledning att man flyttar från Råneå till Luleå?

– Nej, inte mer än de jag har nämnt.

Ni är inte rädda att det blir längre framkörning för de anställda som har skogen som arbetsplats?

– Jo. Men de som jobbar i Råneå arbetar ju också i Luleå och söder om Luleå och upp mot Boden. Den totala restiden påverkas inte så mycket så sett, det tror jag inte.

Hur har det fungerat att ha kontoret i Råneå tycker du?

– Jag tycker att det har fungerat bra. Absolut. Som jag sa så började vi ju faktiskt att leta lokaler i Råneå men där finns inga.