Efter 25 år av tystnad hör Susan Faludis far av sig för att berätta att han har bytt kön. När de ses ber han sin berömda dotter att skriva ett reportage om hur han blev kvinna. Hon antar denna utmaning som blir till ett av de mest intressanta reportagen som skrivits om en persons erfarenheter av livet som jude i Budapest 1927 till 1946. Hans väg från ruinerna i Europa till Brasilien, USA och återvändandet till barndomens Budapest efter murens fall.

Susan Faludi berättar om hur dagens Ungern påverkas av fredsfördraget på det franska slottet Trianon efter första världskriget och hur krossandet av Stor-Ungern påverkar hennes far. Det är en av alla bottnar till hur han blev den kvinna som hon möter i Budapest på 2000-talet. Hon förklarar hur han växte upp som enda barn i en av Ungerns mest välbärgade familjer. De ägde fastigheter och hans föräldrar levde ett jetsetliv fram till att den ungerska regeringen inför pogromer på 1930-talet mot judiska familjer, även om de levt som kristna ungrare i decennier.

Hennes far fick en kamera i tonåren av sina föräldrar. Denna gåva ger honom hans yrke. Först som filmare i Danmark och Brasilien sedan som retuschör av de mest kända fotografernas bilder i New York, från 1950-talet till hans skicklighet ersätts av digitala program som Photoshop. Han som under en lång följd av år har förbättrat bilder och utseenden, förändrar sig själv. Han skapar en hon med de attribut som han anser krävs av en kvinna.

Susan Faludi frågar sig om de fördomar om den feminina juden,som levde i mellankrigstidens Centraleuropa, har påverkat hennes far att bli kvinna. I många av de bilder som skapades av nazister och fascister var det juden och inte judinnan som var ett hot mot de kristna nationerna.

Men när hon kommer till Budapest upplever hon hur dessa fördomar fortfarande frodas i premiärminister Viktor Orbáns Ungern. Hans parti Fidesz samarbetar med det högerextrema Jobbik om projektet att återuppbygga nationens identitet. Till skillnad från tiden före första världskriget ryms inte de ungerska judarna i denna identitet. Partierna väljer att förminska det ungerska folket för att ”skydda identiteten”.

Samma nidbilder om ett hot mot det ungerska återupprepas på Budapest gator. Men denna gång innefattas hbtq-rörelsen. Nästan 70 år efter de pogromer som drabbade Susan Faludis far när han var ung drabbar det henne som judisk transperson.

Alla dessa lager av berättelser och minnen från det förra århundradet, om Ungern som nationalstat, om en judisk pojke som räddar sina föräldrar i krigets slutskede, som på grund av sitt temperament förlorar kontakten med sin dotter efter sin skilsmässa, som återuppfinner sig själv som kvinna på 2000-talet och som återfinner sig själv som jude i en lägenhetssynagoga i det hus där han gömde sig i slutet av kriget ställer en fråga: Var det hon som valde sin identitet eller var det identiteten som fann henne?

Susan Faludi har skapat ett mångbottnat reportage med många lager av sin historia. Detta verk är oundgängligt om du vill förstå varför Ungern ser ut som det gör idag. Hon har än en gång skapat ett reportage så gediget att ingen bör missa att läsa det.

Susan Faludi har tidigare gett ut ”Backlash”, 1992, ”Ställd”, 2000, och ”Den amerikanska mardrömmen”. Hon är Pulitzerprisvinnare.