"Önskar att bli av med cirka 600 meter väg som är i vägen. (...) Det är ungefär 5000-10000 kubikmeter prima material", skriver Bo Nordebo i annonsen på Blocket.

– Jajamänsan, nu ska den bort, säger Bo Nordebo.

Anledningen till försäljningen av vägen är att den orsakat en lång och infekterad debatt mellan honom och Fortifikationsverket. Vägen leder till Lombens skjutfält och Fortifikationsverket har ansökt om att få dra optokabel längs den. Vägen har nyttjats av verket under lång tid, men går alltså över Nordebos mark. Och dessutom över den grusås där han avser starta täktverksamhet.

Nordegren har protesterat mot kabelns dragning längs vägen eftersom han menar att den skulle förhindra hans möjligheter att bedriva sin planerade täktverksamhet. Själv använder han inte vägen utan har andra vägar till sin täkt.

Under månaders tid har bråket mellan Fortifikationsverket om Nordebo fortgått. Vägen har varit avspärrad, avspärrningarna hävts och så har det upprepats.

LÄS MER: Här är det stopp – han har stängt av vägen

LÄS MER: Kronofogdemyndigheten är inkopplad i vägbråket

– Lantmäteriet har gett Fortifikationsverket tillstånd att dra kabeln, men jag har överklagat till Mark- och miljödomstolen. I fredags fick jag svaret; de kommer inte ta upp mitt fall utan lägger ärendet vilande. Jag får inte ens min sak prövad. De saknar helt rättsuppfattning och rättspatos och håller bara varandra om ryggen, säger Nordebo.

Vad hände nu då, om vägen helt plötsligt försvinner?

– Det finns andra vägar som de kan färdas på – och det går bygga en ny väg någon annanstans. Jag har till och med erbjudit mig att bygga den, det gjorde jag när vi hade förrättning för optokabeln, säger Nordebo.

Hur striden fortsätter vet han inte, bara att den fortsätter.

– Har jag riktig tur får jag kanske tvångssemster på fyrstjärnig anstalt med all inclusive.

Anledningen till att ärendet vilar hos Mark- och miljödomstolen ska vara att ärendet ännu inte avgjorts av Lantmäteriet. En sista förrättning väntar.

– Först när beslutet kommit kan vi börja fundera på vad vi ska göra. Vår förhoppning är att vi från Fortifikationsverkets sida och alla andra markägare kring Nordebo kan få fortsätta nyttja vägen som vi alltid gjort. Jag är beredd att ta en diskussion med Bo Nordebo kring hur vi kan lösa ut hans täktverksamhet så fort han fått ett sådant tillstånd, men så länge han inte har det är det lite svårt att ta det resonemanget. Det enklaste vore naturligtvis om vägen fick vara framkomlig fram tills dess att Lantmäteriet fattat sitt beslut, det väntar vi alla på, säger Håkan Tano, chef för region norr på Fortifikationsverket.