Norrbottens Media har berättat om konflikten kring vägen som går på Bo Nordebos mark.

Vägen som leder till Lombens skjutfält går högst upp på grusåsen, som Bo Nordebo vill skydda.

Bo Nordebo vill att Fortifkationsverket bygger ny väg eller arrenderar befintlig väg för 600 000 kronor per år, Fortifikationsverket vill inte bygga ny väg och inte betala det begärda arrendet.

Artikelbild

| VÄGEN FRAKTAS BORT. "Jag kanske planterar skog där" säger Bo Nordebo.

Bo Nordebo har nu grävt bort den 600 meter långa vägen på hans grusås, vägbank och asfaltbeläggning inkluderat.

Det innebär att Försvarsmakten nu får ta en av de alternativa vägarna till skjutfältet.

Håkan Tano, regionchef norr vid Fortifikationsverket, säger att de polisanmäler saken:

– Vi har bestämt oss för att göra en polisanmälan. Vår uppfattning är att vi äger vägkroppen och asfalten och vår polisanmälan handlar om att den blivit bortförd.

Artikelbild

| Bo Nordebo.

Vilken väg är lösningen för Försvarsmakten?

– Så långt har vi inte kommit, säger Håkan Tano.

Vad händer nu?

– Jag tycker att det är extremt tråkigt att det har blivit så här. Nu är saken ett polisärende och det slutar säkert med ett klokt beslut, säger Håkan Tano.

Bo Nordebo säger att om det nu är så att Fortifikationsverket ägde vägen så kan han fakturera Fortifikationsverket för arbetet med att bära bort den.

– Asfalten från den bortgrävda vägen kan de få till att bygga ny väg någon annanstans, jag behöver den inte, säger Bo Nordebo.

Hur känns allt det här?

– Det är inte roligt att bli polisanmäld. Vi får väl se hur det slutar, säger Bo Nordebo.