Att leva i Jokkmokk är att leva med naturen. Att vara en del av någonting stort, vackert och levande. Det är därför vi har valt att bo och verka här. Av samma anledning vore det helt otänkbart för oss att stödja en verksamhet som inte har ett långsiktigt hållbarhetstänk eller tar hänsyn till Jokkmokks naturvärden och kulturarv. Annars skulle vi aldrig ställa oss bakom den påtänkta gruvan, som vi gör nu.

Många tror att en gruva utesluter en välmående natur eller ett välskött kulturarv, men så är det inte. Det finns väldigt goda förutsättningar att värdefulla natur- och kulturintressen kan leva sida vid sida med en gruvnäring på ett varaktigt och hållbart sätt. Gruvbolaget Beowulf har flera gånger uttryckt sin önskan att tillsammans med Jokkmokks kommun och andra aktörer, inklusive de samebyar som vill delta, utveckla en ansvarsfull och miljömedveten gruvdrift som bidrar till en hållbar utveckling för hela Jokkmokk.

Gruvnäringen är en väldigt viktig basindustri för Sverige. Malmproduktionen står för 40 procent av Sveriges nettoexport och vi är i dag EU:s största järnmalmsproducent. Dessutom har regeringen utnämnt gruvområdet Kallak till ett riksintresse för dess enorma innehåll på mineraler. Vi vet nu också att gruvnäringen inte direkt påverkar världsarvet Laponia. Jokkmokks näringsliv och kommun jobbar hårt för att attrahera utländska investeringar, men utdragna tillståndsprocesser, som den här, gör ingenting för att hjälpa. Vi måste förvalta den här chansen nu när vi har möjlighet att utveckla Jokkmokk till en attraktiv och livskraftig plats.

Det är viktigt att vi ser det här för vad det verkligen är - en unik chans till tillväxt, där diversifierat näringsliv samexisterar med kulturarv och natur. Den utredning som har gjorts, som länsstyrelsen också ställer sig bakom, visar att gruvan kommer vara av stor samhällsekonomisk betydelse, både lokalt och regionalt. Kallak kan förändra Jokkmokk och ge oss den blomstrande ekonomi vi behöver som kan stödja infrastruktur och offentliga tjänster som skola och omsorg. Det tillsammans med att gruvbolaget uppfyller alla miljökrav gör att det är en alldeles för bra chans för Jokkmokk att säga nej till.

I slutändan handlar det om att vi alla önskar Jokkmokk det bästa. Låt oss göra det rätta och satsa på framtiden.

Tony Kvickström, BDX

Johan Rydström, PICAB Fastigheter

Tony Sundberg, Lapplands Eltjänst

David Enbom, MECON

Matts Tikka, Tikkarace

Roland Kvickström, Kvickström & Engström bygg

Anders Granström, Hägglund & Granström

Aron Granström, SWEBOR STÅL

Jörgen Lindqvist, Lindqvist fastigheter och service

Peter Lindqvist, Jokkmokks Plåt- och ventilationsservice

Lars Lundström, Vuollerims måleri

Berggren & Bergman AB

Stefan Helmvall, Lapplands Elnät