Debatt Nu tar samtliga Sveriges landsting och regioner, med stöd av SKL, ett gemensamt krafttag för att bli oberoende av inhyrd vårdpersonal. Om två år ska Region Norrbotten ha nått det målet.

I Sverige når vi inom många områden medicinska resultat i världsklass. Men det finns utmaningar. Frågar man patienterna anger de brist på kontinuitet som ett av flera utvecklingsområden.

Personalen vill ha bättre arbetsmiljö och villkor. Därför krävs att vården blir oberoende av inhyrd personal och har en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare i den löpande verksamheten.

Tillsammans med Sveriges övriga landsting och regioner ska Norrbotten om två år vara oberoende av inhyrd vårdpersonal.

Det har tidigare gjorts flera försök att minska antalet inhyrda läkare och sjuksköterskor, men de har inte lyckats. Nu samarbetar alla Sveriges landsting och regioner och det finns goda erfarenheter att ta lärdom av. Ett exempel är vuxen­psykiatrin i Västra Götalandsregionen, som efter ett omfattande arbete inte längre är beroende av hyrläkare. Även i Dalarna, Värmland och Örebro har beroendet av hyrpersonal minskat. Samarbetet och erfarenheter från sjukvården i andra delar av landet gör att vi har större chans än någonsin tidigare att lyckas.

Främst handlar satsningen om att vården ska vara säker för patienterna. Det förutsätter kontinuitet. I ett vårdförlopp där det ständigt kommer in ny vårdpersonal ökar risken för fel. Det handlar också om trygghet. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, är det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov.

Egna medarbetare är de som bäst bidrar till utveckling. Vi behöver bli bättre på att ta vara på den utvecklingskraft som finns hos våra medarbetare. Därför ska vi skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där alla är engagerade i förbättringsarbetet, det i sig skapar goda förutsättningar för långsiktigt utveckling.