Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

Ge besked om gruvorna!


Gruvjätten LKAB har stor betydelse för statskassan. Det finns emellertid möjligheter för gruvnäringen att generera ännu större inkomster för svensk samhällsekonomi. FOTO: TT

 

Under torsdag och fredag får Malmfälten fint ministerbesök. Näringsminister Ibrahim Baylan (S) åker till Kiruna och Gällivare för att studera LKAB:s och Bolidens gruvverksamhet.

Förhoppningsvis blir det ett besök som inspirerar ministern och den rödgröna regeringen till en offensiv i mineral- och gruvpolitiken.

Som jag påpekar på ledarsidan i dagens NSD har gruvbolaget LKAB stor betydelse för svensk ekonomi. Vid vårens bolagsstämma delade LKAB ut 3,1 miljarder kr till ägaren staten. 2018 var utdelning 2,8 miljarder kr.

Gruvnäringen har dessutom potential att växa ytterligare. 2013 presenterade dåvarande näringsministern Annie Lööf (C) en nationell mineralstrategi, som även fick stöd från S. I den talas om det att det kan finnas uppemot 50 gruvor i produktion i Sverige år 2030.

Dessvärre går det trögt att förverkliga ambitionen. En rad planerade gruvsatsningar har hamnat i den politiska långbänken – däribland Laver i Älvsbyn och Kallak i Jokkmokk.

Bearbetningskoncessionerna för gruvorna har uppfattats som heta politiska potatisar och blivit liggande på regeringens bord.

Sådan senfärdighet håller inte om Sverige ska vara ett attraktivt gruvland för både inhemska och utländska investerare. Berörda företag och kommuner behöver få klara och tydliga besked. Det handlar om stora investeringar med långsiktig betydelse för den lokala utvecklingen.

I en debattartikel i Dagens Samhälle 2 januari 2018 – för 635 dagar sedan ­- efterlyste en grupp norrbottniska kommun- och regionpolitiker besked från regeringen. Det börjar vara hög tid att ge dem ett svar.

Liberalerna samlas


Nyamko Sabuni (L) och hennes partivänner träffas i Västerås. FOTO: TT

Under fredagen inleder Liberalerna sitt landsmöte i Västerås. Det är partiets högsta beslutande organ och består av 183 ombud från hela landet plus representanter från ungdoms- och kvinnoförbunden.

Det ska bli spännande att se vilken riktning som diskussionen och besluten tar under helgen. Som jag noterar i en text på NSD:s ledarsida är Liberalernas vägval inför framtiden allt annat än givet.

Visserligen var det en klar majoritet i partirådet och partistyrelsen som gav klartecken till Januariavtalet med den S-ledda regeringen och C. Men det finns starka krafter som vill vrida den liberala politiken mer åt höger.

Till exempel vill valberedningen peta partistyrelseledamoten tillika regionrådet Anna Starbrink, som var en av de starkaste tillskyndarna av Januariavtalet. I en debattartikel nyligen har Starbrink dessutom tydligt markerat att hon är fortsatt stark motståndare till samarbete med Sverigedemokraterna.

Därför ska det bli intressant att se hur landsmötet kommer att behandla Starbrink, liksom andra frågor. Det blir en fingervisning om hur vindarna blåser just nu i det liberala partiet.

Dock är det inte troligt att avgående partistyrelseledamoten Jens Sundströms förslag om att slå ihop L med C blir ett stort debattämne under helgens liberala sammankomst. Antagligen är det fortfarande alltför kontroversiellt för de flesta  partiaktiva.

Som jag skriver i NSD:s ledare 12 november finns dock skäl för Liberalerna att begrunda denna idé. Opinionsmätningarna talar sitt tydliga språk.

Liberalerna ligger nära fyraprocentsspärren till riksdagen. I det tuffa läget kan det bästa alternativet, trots allt, vara att rädda en del liberala röster i riksdagen genom att gå samman med Annie Lööfs parti. 

På plats i Bryssel

 

Under tre dagar denna vecka befinner jag mig i Bryssel. Den nya svenska S-gruppen i Europaparlamentet (Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland, Erik Bergkvist och Evin Incir) har bjudit in mig och en grupp andra S-redaktörer för att berätta om sitt arbete.

Noterbart är dessutom att det i dag, onsdagen 13 november 2019, är exakt 25 år sedan Sverige folkomröstade och bestämde sig för att bli en del av EU (Europeiska unionen). Något som jag uppmärksammar på ledarsidan i dagens NSD.

Glädjande är också att stödet för det svenska EU-medlemskapet alltjämt är mycket starkt. Människor ser att det finns både politiska och ekonomiska fördelar med att vara en del av den europeiska gemenskapen.

Till exempel visar en aktuell rapport från EU-kommissionen att Sverige varje år tjänar omkring 300 miljarder kr på att vara en del av EU:s inre marknad. Den fria rörligheten för arbetskraft, varor, tjänster och kapital är helt enkelt till stor nytta för Sverige och övriga medlemsländer.

Musikpolitiken i fokus

 
Christer Nylander (L) och Lawen Redar (S) vill förnya musikpolitiken.

 

NSD:s ledarsida 30 oktober skrev jag om det svenska popundret och om hur lilla Sverige utvecklats till en av världens främsta musikexportörer. Jag pekade på de samhällsstrukturer som gett unga talanger chansen att växa och utvecklas.

Nu blir musikpolitiken även ett ämne för debatt i riksdagen. Under onsdagen arrangerar Christer Nylander (L) och Lawen Redar (S), ordförande respektive vice ordförande för riksdagens kulturutskott, ett seminarium om svensk musikpolitik.

I ett pressmeddelande konstaterar den liberalsocialdemokratiska duon att det gått 30 år sedan riksdagen formulerade en musikpolitik. De pekar på framgångarna men att det nu krävs nya tag för att stärka det svenska musiklivet.

”Konkurrensen har hårdnat, satsning på talanger har minskat, kulturskolan utmanas i regioner och kommuner och våra livescener har svårt att gå runt”, framhåller Nylander och Redar.

Med andra ord: Det finns saker och ting att diskutera under dagens seminarieövning. Sverige kan inte slå sig till ro och förlita sig på gamla meriter.

Spanien väljer väg


Stefan Löfven ger sitt stöd till partikollegan Pedro Sánchez. FOTO: TT

 

Söndag 10 november är det dags för Spanien att gå till val. Igen.

Det blir det fjärde valet på lika många år och visar att nyval inte är en effektiv lösning på komplicerade parlamentariska lägen.

Opinionsläget är ungefär detsamma som vid valet i april. Socialdemokratiska PSOE är alltjämt störst men långtifrån egen majoritet.

Med all sannolikhet kommer det spanska parlamentet att se ut ungefär som tidigare, med vissa mindre förskjutningar.

Det betyder att det kommer att krävas nya samarbetsformer för att skapa en handlingskraftig regering i Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez behöver, precis som partikollegan Stefan Löfven i Sverige, hitta någon form av bred lösning i politikens mittfält.

Mittenhögerpartiet Ciudadanos öppnar nu även för en sådan. 

”Vi måste mötas för att sätta det som enar oss framför det som delar oss”, sa Ciudadanos ledare Albert Rivera nyligen i ett tal inför partikollegor i Madrid.

Rivera föreslog dock inte en koalitionsregering, utan en "bred nationell pakt" mellan PSOE, Ciudadanos och konservativa Partido Popular (PP) för att partierna gemensamt ska ta sig an vård- och utbildningsfrågor, samt krisen i Katalonien.

Om det är en framkomlig väg återstår att se. Klart är i alla fall att det mest spännande i Spanien inte kommer att ske på valdagen 10 november, utan i regeringsförhandlingarna som väntar veckorna och månaderna framöver.

Valet i sig självt kommer inte att bryta det politiska dödläget. Grunden är istället att partierna börjar tala med varandra och inser att det krävs en stor dos kompromissförmåga, en hel del samarbetsvilja och ett rejält stycke pragmatism för att ta sig framåt.

Skogslänen driver på


Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande för S i Norrbotten, och andra skogslänsföreträdare ställer krav på regeringen. FOTO: NSD Arkiv

 

Sedan många år tillbaka samarbetar Socialdemokraterna i de sex nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna och Gävleborg) nära med varandra kring både politik och personfrågor.

Det kan handla om att lyfta gemensamma regionalpolitiska krav eller om att driva skogslänskandidater till partiets beslutsorgan.

Matematiken är enkel. Var för sig är de enskilda S-distrikten inte så starka. Men tillsammans blir de en tung maktfaktor inom partiet.

Under veckan har denna maktfaktor från norr varit samlad i Umeå för att dra upp strategin inför framtiden. Ungefär 40 representanter från de sex S-distrikten deltog.

På plats fanns dessutom infrastrukturminister Tomas Eneroth, landsbygdsminister Jennie Nilsson samt Matilda Ernkrans, minister för forskning och högre utbildning, för att få ta del av skogslänens krav och synpunkter.

Bland annat var deltagarna tydliga med sina krav på infrastruktursatsningar.

”Norrbotten och norra Sverige fortsätter att stärka vår roll som en viktig nationell arena för tunga företagsetableringar. Detta är såklart otroligt roligt och nu är det av största vikt att vi kan säkerställa en god infrastruktur. Det handlar om förstärkningar av järnvägen men också om utveckling av våra hamnar och våra vägar”, framhåller Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

Utbildningspolitiken var ett annat centralt område under dagarna i Umeå. Till exempel lyftes förslaget om avskrivningar på studielån för personer som tar jobb i glesbefolkade delar av landet.

”För att klara kompetensförsörjningen framåt och för att hela landet ska kunna leva och växa behöver de mer glesa delarna få ökade möjligheter att attrahera arbetskraft. Avskrivning av studielån kan vara en del i ett större pussel som vi socialdemokrater vill lägga”, säger Fredrik Lundh Sammeli.

Det är förslag som inte borde tilltala bara de socialdemokratiska statsråden utan samtliga partier som står bakom Januariavtalet. Fyrpartiöverenskommelsen innehåller faktiskt mycket höga ambitioner för regionalpolitiken.

”Vår politik ska komma hela landet till del. Både landsbygd, glesbygd och större städer ska kunna utvecklas”, skriver S, C, L och MP i Januariavtalet.

Men nu gäller det att omsätta dessa goda föresatser i praktisk politik och konkreta satsningar. Som alltid är det resultaten, inte avsikterna, som kommer att räknas när det är dags att göra bokslut för mandatperioden 2018-2022.

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Tre DM-guld i futsal 2007-2009 (som ledare).
Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se


Twitter: @OlovAbrahamsson

  • Twitter

BLOGGAR