Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

Grattis, S-kvinnor!


Även statsminister Stefan Löfven gratulerar det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Till vänster S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson. FOTO: TT

 

Idag är det inte bara Alla Hjärtans Dag. Idag fyller också S-kvinnor, det socialdemokratiska kvinnoförbundet, prick 100 år.

Det är en organisation som kan se med stolthet på sin historia. Under 100 år har S-kvinnor drivit på för jämställdhet och de har nått fantastiska resultat.

Allmän och lika rösträtt. Slopandet av sambeskattningen 1971. Lagen om fri abort 1975. Omvandlingen av den gamla moderskapspenningen till en modern föräldraförsäkring för både män och kvinnor. Utbyggnaden av förskolor och fritids. Sexköpslagen. ”Varannan-damernas” i politiken.

I alla dessa frågor är det S-kvinnor som gått i bräschen.

Även under den gångna mandatperioden gjorde S-kvinnor flera tydliga avtryck i den politiska parketten. Sverige fick bland annat en feministisk utrikespolitik, en ny sexualbrottslag, en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen, en ny jämställdhetsmyndighet samt gratis mammografi och livmoderhalsscreening i hela landet.

Vid en internationell jämförelse står sig den svenska politiken också mycket stark. Enligt det europeiska institutet EIGE är Sverige det EU-land som är absolut bäst på jämställdhet.

Det betyder inte att allt är bra 2020. #MeToo har fäst uppmärksamheten på de sexuella trakasserier som drabbar kvinnor även i det moderna Sverige. Likaså finns exempel på hedersförtryck, löneorättvisor och mycket annat. Kort sagt: Det finns mycket kvar att göra.

Men vi kan också konstatera att reformer och politiska beslut gjort skillnad och att S-kvinnor spelat en central roll för att göra Sverige till ett bättre och mer jämställt land.

Förbundets medlemmar runtom i landet har all anledning att sträcka på ryggen och känna sig ganska nöjda en stund denna februaridag.

Krispaketet i fokus


I måndags presenterade Per Bolund (MP), Mats Persson (L), Magdalena Andersson (S) och Emil Källström (C) ett batteri med åtgärder för att möta coronakrisen. FOTO: TT

 

Många ledarsidor kommenterar Januaripartiernas krispaket.

”Att regeringen är tydlig med att man backar upp både arbetstagare och företag är ett viktigt besked just nu”, konstaterar Jenny Wennberg i Aftonbladet (ob S).

Wennberg framhåller att insatserna ”bidrar till att öka tryggheten i en situation som mer än något annat präglas av otrygghet”.

”Vi får hoppas att ingen i framtiden kommer ifrågasätta varför vi behöver en stark stat och högre skattenivå. Det är viktigt, bland väldigt mycket annat, för att klara av sådana här tillfällen”, skriver Sofie Eriksson i Folkbladet (S) i Umeå.

Eriksson anser att paketet har stor betydelse för "kulturen, idrotten, hotellen, restaurangerna, turismen och andra branscher som blöder just nu".

”Det skönt att se att regeringen och samarbetspartierna är på hugget”, menar Susanne Sjöstedt på den socialdemokratiska ledarsidan i tidningen Ångermanland.

I min egen kommentar på NSD:s ledarsida konstaterar jag att vi nu ser vikten av ”att finansminister Magdalena Andersson (S) sett till att spara i ladorna under de goda åren”. Det ger ett större handlingsutrymme i krislägen.

Kollektivavtalets dag


Handslaget mellan fack och arbetsgivare är till glädje för oss alla. FOTO: TT

 

Idag (17 mars) är det inte vilken dag som helst. Det är kollektivavtalets dag, vilket sannerligen tål att uppmärksammas.

”Våra kollektivavtal är den bärande delen i en alldeles unik ordning: den svenska modellen. Det är en fantastisk modell som tjänar Sverige väl, inte minst tydligt i de samtal vi har just nu med arbetsgivare med anledning av coronaviruset”, twittrar Kommunals ordförande Tobias Baudin.

”Kollektivavtal är en välståndsskapande innovation. Värda att värna”, framhåller IF Metalls utredningschef Stefan Sjöquist.

Det finns dock stora behov av att sprida mer kunskap om kollektivavtalens roll och betydelse för löntagare, företag och samhällsekonomi. För några år sedan påpekade Eva Nordmark, då i rollen som TCO-ordförande, att de flesta ungdomar tror att det handlar om kollektivtrafiken.

Därför finns skäl att gång på gång på upprepa argumenten för kollektivavtalen.

  • De skänker stabilitet samt ordning och reda i relationerna mellan löntagare och arbetsgivare.
  • De betyder mer pengar för medarbetarna på alla arbetsplatser med kollektivavtal. Det handlar bland annat om tjänstepension och högre ersättningsnivåer vid föräldraledighet, sjukskrivning eller övertidsarbete.
  • Kollektivavtalet reglerar ofta även villkor som inte är direkt ekonomiska. Till exempel rätten till utvecklingssamtal och en högre grad av inflytande på arbetsplatsen. 

I en internationell jämförelse har den svenska kollektiavtalsmodellen också tydliga fördelar. Den svenska modellen levererar god internationell konkurrenskraft, hög sysselsättning, stigande reallöner samt extremt få konflikter på arbetsmarknaden.

Det är en ordning som är till glädje för oss alla – oavsett om vi representerar fack, arbetsgivare eller andra intressen i det svenska samhället. Och det bör sägas inte bara 17 mars, utan under alla dagar året runt. 

Hon kan bli ny LO-bas


Susanna Gideonsson, Handels, kan bli ny LO-ordförande. FOTO: TT

 

Alldeles nyss meddelade Susanna Gideonsson, ordförande i Handelsanställdas förbund sedan 2014, att hon kandiderar som ny ordförande i Landsorganisationen (LO) efter Karl-Petter Thorwaldsson som lämnar uppdraget i samband med sommarens LO-kongress. 

Gideonsson är född i byn Umnäs och uppvuxen i Lycksele kommun i Västerbottens inland. Under 17 år (noga bestämt 1997-2014) bodde hon i Luleå, när hon jobbade som ombudsman för Handels i Norrbotten.

I en rykande färsk krönika i NSD redogör Gideonsson för motiven för sin kandidatur.

”Svensk arbetsmarknad har många utmaningar och LO:s roll är avgörande. Kan LO:s valberedning hitta en lösning där jag finns med är jag beredd att göra jobbet”, skriver hon bland annat.

I en personligt hållen intervju i NSD 2014 berättade Gideonsson om sin väg in i facket och vad som driver hennes engagemang.

”Det är att ge de anställda insikten att de kan hävda sig”, sa hon.

Valet av ny LO-ordförande förrättas vid LO-kongressen i Stockholm 10-15 juni.

Oavsett om det blir Gideonsson eller någon annan som till sist väljs väntar ett hästjobb. I en ledare i NSD 7 november 2019 pekade jag på svårigheterna att övertyga dagens unga om vikten av facklig organisering.

Varningssignalerna tjuter högt. I mitten av 1990-talet var 77 procent av de unga arbetarna (16–24 år) med i facket. I dag är samma siffra alarmerande låga 38 procent.

Det är siffror som manar till både analys och action bland alla fackligt engagerade. Det finns att göra för den nya LO-ledningen.

S-pressen kommenterar


Nyhetsrapportering och ledarkommentarer präglas just nu av covid-19. FOTO: TT

 

Dagens ledarsidor är så klart fyllda av kommentarer om Sveriges hantering av det nya coronaviruset, covid-19.

”Det finns ingen anledning att försöka ta politiska poäng på att anklaga regeringen för att vara passiv och för att myndigheterna inte är på tå”, skriver Peter Franke i Värmlands Folkblad i Karlstad

Franke pekar på att regeringen klassade viruset som en samhällsfarlig sjukdom redan 1 februari och nu tillskjuter extra pengar till myndigheter, kommuner och regioner för att hantera följdverkningarna av smittan. Dessutom slopas karensdagen i sjukförsäkringen. Vidare har regeringen följt Folkhälsomyndighetens råd att stoppa större allmänna sammankomster.

tidningen Arbetet framhåller Martin Klepke att Stefan Löfvens Sverige har betydligt bättre förutsättningar att hantera covid-19 än Donald Trumps USA. Avsaknaden av heltäckande sjukförsäkringssystem i USA riskerar att öka smittspridningen, eftersom det gör att många går till jobbet fast de är krassliga. 

”Stora delar av den amerikanska befolkningen har varken sjuklön eller sjukförsäkring och att ta prover kostar också pengar”, konstaterar Klepke

Dagens Arbete menar Helle Klein att det gäller att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt i det här läget. 

”Det vackra ordet solidaritet bör åter komma till heders. Det allra viktigaste nu, för att dämpa coronavirusets effekter för individ och samhälle, är att alla hjälper till att få ned spridningstakten”, skriver hon.

Den slutsatsen drar jag själv också på NSD:s ledarsida. Just nu har vi alla ett stort ansvar för att begränsa smittspridningen och effekterna på vitala samhällsfunktioner.

Sjukt stressad


Många kvinnor i den sociala sektorn tvingas sjukskriva sig på grund av stress och utmattningssyndrom. FOTO: TT

 

Under 2019 gjorde SVT:s Uppdrag Granskning en programserie med rubriken ”Sjukt stressad”. Den handlar om fyra unga kvinnor som alla blivit sjuka av stress.

För några år sedan presenterade även fackförbundet Vision en larmrapport som visar att sjukskrivningar orsakade av stress ökar i snabb takt. 

Värst är situationen inom socialt arbete. Kvinnodominerade yrken som socialsekreterare, kuratorer, psykologer och diakoner toppar statistiken.

Siffrorna talar ett tydligt språk. Synen på vad som är en riskfylld arbetsmiljö måste moderniseras och förändras.

Det handlar inte längre bara om de faror som finns på mansdominerade jobb som byggarbetsplatser eller tung industri. Det handlar i växande utsträckning om de psykosociala arbetsvillkoren i kvinnodominerade jobb med social inriktning.

Människor, som själva ska bistå och hjälpa andra, drabbas hårt.

Det är problem som måste tas på lika stort allvar som all annan bristfällig arbetsmiljö och ett tungt argument för att utöka tillträdesrätten för de regionala skyddsombuden.

De många sjukskrivningarna innebär såväl ett lidande för enskilda individer som kostnader för ekonomin.

Det är en fråga som definitivt tål att diskuteras och uppmärksammas denna dag - Internationella Kvinnodagen 8 mars 2020. Även i Sverige, som brukar betecknas som EU:s mest jämställda land, finns brister och könsorättvisor. 

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Ingick i SSU:s förbundsstyrelse 1987-1990
Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se


Twitter: @OlovAbrahamsson

  • Twitter

BLOGGAR

/**/