Älvsby IF kamratförening höll årsmöte tisdagen den 14 maj. Mötet inleddes med en matbit på restaurang, därefter hälsade Donald Johansson medlemmarna välkomna och årsmötet öppnades.

Styrelsen omvaldes i sin helhet, ordförande Donald Johansson, kassör Kjell-Åke Eriksson och sekreterare Ulf Lindberg och årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara i oförändrad.

Kassören redovisade hur fonderna utvecklats, därefter beslutades vilka som utses till årets stipendiater av Älvsbyhus ungdomsfonds ledarstipendium, Kamratstipendiet samt Stora ledarklubbens stipendium.

Kamratstipendiet ges till en pojke och en flicka som varit föredömliga som goda kamrater. Kamratföreningens medlemsavgifter bekostar stipendierna. Rotary har ett stipendium som tilldelas en elev på Knut Lundmarkskolan. Stipendiaternas namn kommer att tillkännages vid utdelningen i Älvsby kyrka som sker i morgon på nationaldagen.

För kännedom vill vi informera om vad Stora Ledarklubben och Kamratföreningen står för. Föreningen bildades för att gamla ledare inom ÄIF skulle kunna träffas ett par gånger per år. Medlemmarna är ledare som fått Stora ledarmärket och varit trotjänare i ÄIF. Tidigare låg alla idrottssektioner under ÄIF:s huvudstyrelse, men nu har alla sektioner blivit självständiga föreningar med eget ansvar för sin verksamhet och sin ekonomi. I samband med denna omorganisation fick Kamratföreningen de pengar som ÄIF förfogade över och som bland annat tillhört nedlagda idrottssektioner.

Donald tackade de närvarande för visat intresse, vi ses förhoppningsvis på nationaldagen.