Ebba Andersson; Jokkmokk, har avlidit 83 år gammal. Hon sörjes närmast av maken Håkan, dottern Martha med familj och sonen Markus.

Ebba, dotter till makarna Helga och Karl Ångman i Lögda, Fredrika. Hon var näst äldst av fem syskon.

Barndomsminnen från tidiga uppväxtår med lek, stoj och deltagandet i ett jordbrukshems många olika sysslor passerar revy i våra tankar. Tidigt kom Ebba i förvärvslivet. Redan som 15 åring var hon skogskocka i ett arbetslag där hennes far deltog. Vintern därefter var hon medhjälperska till sin syster i ett stort skogsarbetslag på Aspeåfjället. Efter avslutade folkhögskolestudier utbildade hon sig till sjuksköterska, med examen i Umeå och fick därefter anställning på Umeå lasarett. Ganska snart därefter gick hon barnmorskeutbildning. Åren innan flytten till Norrbotten på 70-talet hade hon barnmorsketjänst på Umeå lasarett. Efter flytten genomgick hon distriktssköterskeutbildning och som tjänstgörande distriktsköterska avslutades hennes verksamma yrkesliv.

Ebbas stora engagemang utöver familjen och yrket var den sociala gemenskapen. En stor vänskapskrets har fått ta del av hennes omsorg och en sprittande glädje. Hon hade stor handarbetsförmåga och många alster till nära och kära, bär vittne om flitens fingrar. Naturintresset från barndomstiden har alltid legat henne varmt om hjärtat. Som pensionär har blommor, hundar, katter, får och höns aldrig saknats i hennes omgivning. Många telefonsamtal och glädjande meddelanden som ”nu har en tacka lammat” och ”vi har fått kycklingar” är glädjeyttringar vi fått del av genom åren.

Vacklande hälsa senaste åren blev en prövosam tid har vi förstått. En ljus livssyn och varm gudstro har speglat hennes väsen. Klagan var inget som omgav henne. I kontakterna framhöll hon det ljusa i tillvaron. Det tråkiga var inte positivt att älta.

Vi böjer oss i ödmjuk tacksamhet för allt Ebba betytt för oss i syskonkretsen och uttrycker vårt varma deltagande i sorgen efter en älskad maka, mor, svärmor och mormor.