Leif Bjarne Gälman

I ett minnesord om min make (NSD 28 maj), skriven av ett par släktingar till honom, framkom felaktigt att han avled den sjunde april. Rätt datum ska vara den 6 april 2019.

Vi hade alltid dörren öppen för vänner och släktingar, men Leif blev på grund av en ögonsjukdom nästan helt blind, och efter det var hans enda önskan att få leva i lugn och ro. Vår kärlek var varm och vi kom oss trots sjukdomen ut på ett par resor, gick på teater, till kyrkan och besökte släkt och vänner.

Jag vill tacka de vardagsänglar som hjälpte Leif hans sista tid i livet och som maka vill jag säga ”Leif, vi är alltid tillsammans”.