Chorus Elina, SPF Seniorerna Mjölkuddens kör, ­avslutade sin vårtermin med att sjunga på gudstjänsten i Bergnäsets kyrka den 2 juni, eller rättare sagt utanför ­kyrkan. Gudstjänsten flyttades nämligen ut i det fria. En fin dag blev det, infångad i linsen av Arne Sundqvist.