Lions Club Luleå har haft sitt möte i maj. Som vanligt brukar någon inbjudas till mötet för att hålla ett föredrag eller berätta om något. Denna gång var BUFFF inbjudna att berätta om sitt arbete med anhöriga till personer som hamnat i fängelse eller är häktade. Veronica Blomberg berättade att föreningen startades 2001. Idag har föreningen kontor i Luleå som har till uppgift att sprida information/kunskap om hur man kan stötta anhöriga till de som är på ” utsidan”. BUFFF kommer att få stöd från Lions Club i Luleå för vissa inköp med mera.

Styrelsen rapporterade om ekonomin och insamlingsresultaten. Verksamhetsåret har gett ett gott ekonomiskt resultat. Luciakröningen och verksamheten på Gråsjälören har gått bra. Därutöver en hel del annat som lotterier, försäljningar och dylikt. Det har beslutats att vid kommande distriktsmöte ge en gåva om 500 000 kronor till Lions cancerforskningsfond. För varje månadsmöte beslutas dessutom om gåvor och bidrag som lämnas till andra forskningsfonder och till andra mottagare.

En av eldsjälarna för verksamheten på Gråsjälören Sven Pardén fick ta emot Progressiv Melvin Jones medaljen som en erkänsla för sitt arbete och engagemang. Sven tackade så mycket och fick även presentkort och en insättning på Lions Cancerforskningsfond av LC Luleå.

Som ny medlem invaldes Göran Nilson. Alltid roligt att vid nästan varje möte kunna hälsa nya medlemmar välkomna till klubben. Efter mötesformaliteterna hade alla gemensam middag med trevlig samvaro under gemytliga former.