Vid Njurförbundets årsmöte på Hotell Scandic i Luleå valdes Lennart Salander, Kalix till ny ordförande efter Lars-Erik Ruthberg, Kalix som har avsagt sig omval. Lars-Erik kvarstår som ledamot i styrelsen.

Njurförbundet har under 2018 bland annat agerat i frågan om tillvaratagande av organ för donation genom information för allmänheten på apotek, köpcentra och sjukhus. 2 medlemsmöten, en resa i Tornedalen och en jullunch är några av de aktiviteter som hållits för medlemmarna under året.

Vid årsskiftet hade förbundet i Norrbotten 183 medlemmar.

Vid årsmötet föreläste Sari Isaksson, specialistsjuksköterska och instruktör under ämnet ”Hjärta och hälsa”. Dialyssköterskorna Lisa Cristiansen och Linda Sandström från dialysen i Kalix berättade om ett verktyg som ger dialyspatienter mer delaktighet i vården.

Efter årsmötet har styrelsen för Njurförbundet i Norrbotten följande sammansättning:

Lennart Salander, ordförande, Ann-Christine Magnusson, vice ordförande, Torgny Eriksson, kassör, Mona Ahlm, sekreterare, Margareta Eriksson, ansvarig för medlemsregistret. Övriga ledamöter: Lars-­Erik Ruthberg, Solgerd Nilsson och Kristina Törnqvist. Ersättare: Lilian Sundqvist, Juhanni Pulkinen, Johanna Ahlm och Nils-Gustav Öqvist.