Det Sverigebaserade företaget Record Unions affärsidé är att låta mindre artister distribuera sin musik till sajter och tjänster som saluför musik på nätet i olika former.