Som vi berättat om tidigare misstänks mannen ha duschat en flicka i ett badkar när hon hade kläderna på. 42-åringen misstänks också ha misshandlat och kränkt sin hustru vid åtta tillfällen mellan 1 juni 2016 och till att han greps i februari i år.

Misshandelsfall där han utdelat slag, sparkar och även kränkt hustrun verbalt.

Brottet grov kvinnofridskränkning infördes i brottsbalken så sent som 1998. Brottet är unikt till sin konstruktion eftersom flera enskilda, i sig straffbara, handlingar tillsammans kan utgöra ett grovt brott. Upprepade tillfällen av brott, som misshandel, olaga hot, ofredanden eller sexuellt utnyttjande till exempel kan leda fram till en grov kvinnofridskränkning, men oftast inte färre än vid tre tillfällen.

Grov kvinnofridskränkning är en underkategori till brottet grov fridskränkning som oftast används vid kränkningar av barn.

Den 1 juli 2013 ändrades lagen till att också omfatta skadegörelsebrott och överträdelse av kontaktförbud. Lagen är utformad för att underlätta åtal av gärningsmän som upprepat kränkt en närstående kvinna.

2013 skärptes även påföljden för grov kvinnofridskränkning från ett minimistraff på sex månader till nio månader. Straffskärpningen kom till, delvis på grund av sex månades inte var nog ingripande då man kan få avtjäna en påföljd på sex månader med fotboja.

Det troligen är att mannen i det aktuella målet kommer att dömas eftersom har har erkänt flertalet av gärningarna.