Det är så tyst, helt enkelt knäpptyst så att man skulle kunna höra en knappnål falla. Kiruna sjukhus kommer att vara utan ambulansflyg under hela sommaren.

Vi har ett nytt styre i Region Norrbotten och det är Kenneth Backgård Sjukvårdpartiet som nu styr tillsammans med (C) och (M). De cirka 13 000 Kirunaborna som röstade på partiet förväntade sig givetvis ett stort engagemang från ledningen i en så viktig fråga som ambulansflyget. Men vi hör ingenting om åtgärder för att rätta till denna viktiga funktion för Kirunas sjukvård.

Det råder stor ovisshet i frågan och ett flertal Kirunabor som vi pratat med känner en stor rädsla över att Ambulansflyget inte kommer att fungera under hela sommaren. Vi förväntar oss naturligtvis att den nya

Regionledningen ser lika allvarligt som oss på situationen och vidtager de nödvändiga åtgärder som krävs för att bibehålla en patientsäker vård på Kiruna sjukhus.