För två år sedan flyttade den dementa mannen in på Höjdens äldreboende i Skellefteå. Tidigare hade hans fru och barn tagit hand om honom. Beslutet att han skulle flytta till äldreboendet togs för att familjen ville att han skulle få den hjälp han behövde och att det skulle bli en fin sista tid i livet.

Mannens familj vill vara anonyma i intervjun men vill berätta om vad som hänt.

– Då kanske andra människor i samma situation kan få bättre hjälp. Ingen ska behöva dö på det sättet, säger hans dotter till Aftonbladet.

En kort tid efter inflyttningen märkte familjen hur han blev allt sämre. Han blev mager och fick en grå färg i ansiktet.

– Mamma ringde mig och grät hysteriskt. Det var efter att han bott där i elva dagar och hon sa att de hade förstört honom. Personalen hade svarat henne att han sovit i 20 timmar och inte orkat äta, säger en av hans döttrar.

En av döttrarna berättar att skillnaden var som dag och natt när han kom till boendet. En dag när hon kom till boendet för att besöka honom hade en olycka precis inträffat. Han låg på golvet mellan sängen och dörren.

– Jag blev så chockad. Han var uttorkad, hans hjärta slog ojämnt. Jag sa att han behöver dropp men han fick inget. Sköterskorna använde en checklista, så kallad ViSam, för att avgöra var den fortsatta vården bäst skulle ges. Där fick han grönt ljus, säger hon till Aftonbladet.

– De ville inte ringa efter en ambulans.

Då fattade familjen beslutet och kontaktade läkare som tyckte han skulle uppsöka vård.

– Jag ska inte behöva ta det beslutet. När han kom till Skellefteå lasarett tyckte akutläkaren att jag hade agerat rätt, men då var det tyvärr för sent. Pappa lades in på avdelningen för vård i livets slutskeende.

Där samlades hela familjen och spenderade sista tiden med honom.

– När vi höll hans hand kunde vi känna hur hans ojämna hjärtslag överfördes till våra hjärtan. Det var de sju värsta dygnen av våra liv.

Mannens skador var så omfattande att läkare beslutade att ta bort livsuppehållande droppet.

– Det är grundläggande kunskaper hos vårdpersonal att känna till att uttorkning i kombination med viktnedgång kan ge hemska konsekvenser, i värsta fall kan man dö eftersom musklerna försvagas. Ingen ska behöva dö på det sättet, så här får man inte göra med människor. Det är systemisk vanvård och ska inte ske. De tog livet av honom där, säger hans dotter.

Familjen har drivit fallet hos inspektionen för vård och omsorg, i slutet av augusti kom beskedet: De riktar allvarlig kritik mot kommunens socialnämnd, skriver Aftonbladet.