Från och med i höst kommer bergmaterialsingenjörer, vattenkrafttekniker och byggproduktionsledare att utbildas i Malmfälten. Under våren flaggade Lapplands Lärcentra för ansökning till tre nya utbildningarna hade öppnat. Efter ett stort intresse står det nu klart att utbildningarna sätter igång redan till hösten.

– Det är absolut en lyckad satsning. Man måste se att vi fyller platserna. Men vi har sökande så att vi kan starta alla tre utbildningar till hösten, säger Monika Lundkvist vuxenutbildningschef vid Lapplands Lärcentra.

Det var när en av utbildningarna som tidigare bedrevs i Storuman skulle lägga ned, som Lapplands lärcentra såg möjligheten.

– Det var för få söknaden från deras område, så de ville lägga ned utbildningarna. Men vi har ju behov av den här kompetensen i vår region så vi valde att ta över den.

– Mycket handlar om gruvjobb, men berganläggning handlar ju också om väg och annat byggarbete.

Utbildningarna kommer skapa flera nya tjänster vid Lapplands lärcentra. Men utöver det betonar Lundkvist en aspekt av utbildningarnas etablering som hon menar är än viktigare för regionen:

– Man ska inte är tvingas flytta för att utbilda sig, eller flyga in folk söderifrån för att få kompetens. Det är det oerhört viktigt för att människor härifrån som vill bo kvar och jobba ska kunna göra det.