Många människor har sökt sig till firandet.

Dagen till ära bjuds det på tårta och Teletubbies bjuder på lek och skoj.

– Vi är ofta på familjecentralen. När vi fick Elsa vad jag nyinflyttad och då med första barnet var det fint att lära känna andra mammor och nu när vi har Ester och Edit också så är det fint också att de får träffa andra barn, säger Lina Fjellström.

Artikelbild

| Krister Rask med dottern Agnes och Raija Levander.

– Vi besöker familjecentralen regelbundet. Utbudet är bra, det finns något för alla och det är roligt att träffa andra vuxna och barn, säger Krister Rask med dottern Agnes.

Politiker finns också på plats, bland dem Linda Frohm (M) regionråd och Tommy Nilsson (S) kommunalråd.

Familjecentralen är ett samarbete mellan regionen och kommunen.

– Jag fick första barnet för 21 år sedan och då bildades det en stödgrupp, nu har vi den här oerhört fina verksamheten, säger Linda Frohm.

Artikelbild

| Lena Gählman.

– Det här är ett samarbete med barn och familjer i fokus, säger Tommy Nilsson som tillägger att det är fint att ha allt samlat och att det kanske är speciellt viktigt för nyanlända att stödet finns samlat så som det nu gör.

Barnmorskan Raija Levander tog initiativet till stödgruppen och det som kom att bli familjecentralen.

Artikelbild

| Maria Karlsson, ett år.

– Arbetet för familjecentralen tog tio år, det var en lång kamp, säger Raija Levander.

Lena Gählman är samordnare vid familjecentralen som har i snitt 20 till 25 besökare om dagen.

Artikelbild

| Lina Fjellström med barnen Ester, snart tre år, Elsa, snart sex år och i vagnen Edit, snart ett år. Jenny Andersson, enhetschef regionen, syns också i bild.

– Familjecentralen har blivit en naturlig mötesplats för familjerna, säger Lena Gählman som på frågan om önskemål om utveckling säger så här:

– Allt som har med föräldrastöd att göra, det finns alltid mer att göra.