Däremot har hon inte fått någon indikation på att personalen anser arbetsledningen vara dålig eller att det skulle vara kaos i planeringen.

– Enligt min uppfattning är medarbetarna bra på att skilja på sak och på person och jag upplever inget kaos på Gällivarekliniken. Den lokala ledningen jobbar hårt med arbetsmiljön, exempelvis insatta extra möten för att ge medarbetarna chans att ta upp och att diskutera frågor varannan vecka, pulsmöten varje morgon och samverkansmöte med facken, säger Margareta Bergman.

– Det är långa köer och drop-in- är ett sätt att jobba bort dem. Man jobbar på olika sätt på olika kliniker och i Pajala, Kiruna och Gällivare jobbar vi så här för att kunna hjälpa akuta patienter som tidigare fick vänta flera veckor på hjälp, säger hon.

Händer det ofta att personal får arbeta över?

– Det har hänt någon gång, ja. Det kan hända att folk jobbar över men vi bokar om patienter när vi kan. I vissa fall drar en behandling ut över lunchen.

Det stämmer att exempelvis tandsköterskor får hoppa in i sterilen vid personalbrist:

– Vi har tufft med resurser och har haft i flera år. Vi kämpar med att hitta arbetssätt för att klara av att arbeta med mindre resurser. Det kommer att vara svårt flera år framöver på grund av bland annat pensionsavgångar. Vi kommer ha mindre personal och det är svårt med rekryteringar, säger Margareta Bergman.

Men hon menar att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Enhetschefen har gjort de åtgärder som behövs för en god arbetsmiljö, säger hon.

– Gällivarekliniken har absolut en utmaning med sjukfrånvaron men det är fler kliniker som har det. Vi sticker inte ut i landet om vi jämför mellan övriga Folktandvårder, säger hon.

Gällande de många barnundersökningarna - 455 stycken - säger hon:

– Prognosen var att de kvarstående undersökningarna skulle avklarats till årets utgång och det fanns gott hopp om detta. Som en jämförelse hade kliniken 1 275 barn att undersöka starten av september i år så 820 barnundersökningar har utförts framt ill frerdagens brand.

Det har framkommit att personal anser att ”chefer tystar ner medarbetare med avvikande åsikter” Vad säger du om det?

– Så upplever jag inte att det är. Tvärtom, vi i ledningen påtalar hur viktigt det är att alla får komma till tals och hur viktigt det är i vårt arbete med förändrade arbetssätt och förbättringar. Gällivarekliniken jobbar exempelvis enligt ett koncept där den som vill, även anonymt, har möjlighet att ge förslag.

Det finns också en oro över bristande tandvårdskompetens hos verksamhetschefen som inte har tandvårdsbakgrund?

– Jag var den första icke-tandläkare som är verksamhetschef då jag anställdes 2016. Odontologisk kompetens finns i verksamhetsområdet. I dagsläget jobbar cirka 25 tandläkare i mitt verksamhetsområde. Dessutom är min chef tandläkare. En enskild person kan också ges uppdraget, dock i nuläget säkras den odontologiska kompetensen som beskrivet ovan, säger Margareta Bergman.

Folktandvården håller stängt på grund av en brand och det är oklart när kliniken kan öppnas igen.