KRÖNIKA ”Trots att sjukvården är den verksamhet som redan idag kostar mest så vill vi nedprioritera viss projektverksamhet inom regional utveckling, kultur och kollektivtrafik till förmån för sjukvården.”

Det borde i ert partiprogram rimligen ha stått ”På grund av att sjukvården …”

Vi förstår dock vad ni menar, vad ni vill göra. Nej, ni kommer förmodligen inte att lägga ned alla kultursatsningar. Men ni tänker dra ned på vissa av dem.

Artikelbild

| Vad vill ni med kulturen, Kenneth Backgård?

Med all säkerhet tar du över som regionråd den 1 januari. Till dess vore det tacknämligt om du funderar över vad som ryms inom ”viss projektverksamhet” och som det ska dras ned på. Vi är många kulturintresserade – över partigränserna – som vill ha besked. Inte minst alla vi kulturaktiva (nej, vi är kanske inte så många – men viktiga) borde få besked till underlag för beslut: Är det lönt att verka kulturellt i Norrbotten?

Redan har många norrbottniska kulturarbetare flyttat och fler riskerar att göra det.

Betyder det något?

Var har vi Sjukvårdspartiet, Kenneth Backgård?

I ert partiprogram som avser regionpolitiken nämns ordet kultur en gång, och då i sammanhanget att viss del av den ska skäras ned.

Vad tänkte ni när ni skrev programmet?

Är det allt ni vill med kulturen?

Har ni inte några idéer om den kultur som trots allt kommer att finnas kvar när ni gjort ert med osthyveln?

Det enda tydliga vi vet om ert parti vad gäller kulturfrågor, är att ni utifrån ert partiprogram och era vallöften måste leverera till era väljare. Det vore anständigt om du vill ge besked.

Blir det anslag till ett galleri som ryker? Till en icke-institutionell teatergrupp? Blir författarna utan möjlighet att ansöka om anslag till manusbearbetning? Hur stor del av dansen blir kvar? Vad annat ryker?

Jag förstår att politiker tvingas ta svåra beslut. Hittills har många politiker i det fallet ändå värnat om kulturen eftersom den är viktig för att formulera vad en människa är. Den frågan intresserar många kulturarbetare, som ger uttryck för den i olika former. Att ett parti som ska vara ledande i regionen bara kan formulera kultur i form av nedskärningar är ett fattigdomsbevis som kommer leda tankarna till att Norrbotten må vara fint – men riskerar att bli ack så tråkigt.