Efter att Socialdemokraterna fick fortsatt förtroende att leda Luleå har vi tagit fler steg för utveckla Luleå och skapa en ekonomi som ­tryggar välfärd och service.

Demografin förändras med allt fler äldre som behöver vård och omsorg. Med det följer kraftigt stigande kostnader. Dilemmat är att vi inte har motsvarande tillväxt i gruppen som förvärvsarbetar. Det skapar en press på ekonomin i ­Luleå och andra kommuner som gör att vi måste effektivisera, spara och digitalisera.

Till det kommer en stor problematik med brist på människor att anställa i stort sett inom alla yrken i privat och offentlig sektor.

När den reviderade budgeten fast­ställdes i mars, med stöd av S, M och Landsbygdspartiet, gjorde vi ett viktigt vägval. Vi skulle prioritera att behålla vår personal och istället minska på kostnader för lokaler och administration.

70 procent av budgeten utgörs av personalkostnader. 15 procent är lokalkostnader och resterande 15 procent är kostnader för kultur, fritid, snöröjning, vägar, parker med mera. Att göra den prioritering vi gjort kräver i sin tur att vi måste ta en del tråkiga och svåra beslut att lägga ned vissa verksamheter för att kunna lämna lokaler och därmed effektivisera.

Vi ser redan att det arbete som görs ute i verksamhet­erna har effekt. Vi har redan minskat kostnaderna och ser att det kommer bli ett positivt ­resultat 2019. Det behövs för att vi inte ska behöva låna pengar till våra framtidssatsningar, utan kan spara ihop till dem själva.

Att det går bra för Luleå är också tydligt. I mätning efter­ mätning får vi bevis för att Luleå är en av Sveriges bästa kommuner att leva i. Ta bara att vi är Sveriges bästa barnkommun enligt Föreningen Maj­blomman.

Vi har fått fart på bostadsbyggandet. 2019 byggs cirka 700 nya bo­städer av olika slag. Luleå behöver växa så vi klarar kompetensförsörjningen och få fler skatte­betalare som tryggar väl­färden.

Arbetslösheten fortsätter minska, i dag 5,8 procent, och vi ligger bättre till än genomsnittet i riket. När våra unga och utrikesfödda söker jobb är det alltfler som får positivt besked. Vårt ­arbete med tillväxt och ­integration har gett positiva resultat.

Arbetet med jämställdhet är högt prioriterat för Luleås­ utveckling och vi är en nationell modell­kommun. Vi vet att jämställdhet driver tillväxt och bidrar till den öppenhet och tolerans som behövs för att vilja bo här och attrahera inflyttning, inte minst av unga kvinnor. Kommunen arbetar aktivt i olika nätverk för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och vi gör särskilda satsningar på vår kvinnojour och tjejjour.

Skolan i Luleå ligger högt i kvalitet­ jämfört med riket. Hög andel be­höriga lärare ger grund för goda skolresultat. Såväl grundskolan som gymnasie­skolan har bättre resultat än riks­snittet. Digitaliseringen är central för att ge dagens elever en bra grund att stå på och för det arbete som görs i Luleå belönades skolan med en topplacering i Guldtrappan. En ny högstadieby planeras för att samla mer resurser och kompetens, inspirerat av framgången med gymnasieskolan.

Vi är stolta över att kunna ha fortsatt hög svansföring när det kommer till kultur och fritid. Hertsö badhus kommer att vara en oerhört viktig satsning för både föreningslivet och för skolans simundervisning samtidigt som föreningslivet fortsatt behöver tider för sin verksamhet. Tidig höst invigs både mötesplatsen för unga och Dansinitiativets nya lokaler. Båda satsningarna har varit initiativ från Social­demokraterna. Att fortsatt satsa på kultur och fritid med barn och unga i fokus är viktigt för att Luleå ska bli en mer attraktiv stad att bo och leva i.

För att möta den demografiska ut­maningen med att vi blir allt fler äldre,­ bygger vi nu ett vård och omsorgsboende på Kronan med 144 ­platser. Det kommer bli ett modernt boende med den senaste välfärds­tekniken.

Vi ser inga tecken på att den positiva utvecklingen stannar av. Facebook bygger­ sin tredje datahall och utvecklar nya verksamheter som skapar än fler jobb. Dalbo och Hertsölandet är nya arbetsplatsområden som redan är reserverade för växande företag som skapar nya jobb. LTU tillsammans med kommunen och andra aktörer är världsledande i att utveckla nästa generations mobiltelefoni 5G. Besöksnäringen växer så det knakar.

Agenda 2030, Vision Luleå­ 2050 och kommunens översiktsplan beskriver vägen till ett klimatsmart och hållbart samhälle. När ­Dagens samhälle rankar kommun­ernas arbete med de globala hållbarhetsmålen kommer Luleå på plats sju bland städer och stadsnära kommuner. LLTs nya elbussar och pendeltåg ­mellan Luleå och Boden minskar ut­släppen varje dag och förbättrar resandet. Skolmaten består till 90 procent av svenskt och lokalproducerat kött.

Däremot är det fortsatt ett stort frågetecken vad fler­talet oppositionspartier vill. Högt tonläge och att säga nej till allt hjälper inte Luleå att få en bättre ekonomi och tryggad välfärd. Dags att visa korten och förklara hur Sjukvårdspartiet, SD, Centern, Liberalerna, KD, Vänsterpartiet och Rättvisepartiet ska klara alla de utmaningar Luleå står inför. Luleåborna förtjänar att höra hur ni konkret och med ansvar ska lösa ekonomi, kompetensförsörjning och välfärd.