Det är SVT som har gjort en undersökning för vinterkostnaderna i vilken Trafikverket beskriver slaktade vägskyltar och snöröjning dygnet runt.

– Det har kommit så mycket på så kort tid att vi inte hunnit få undan snön i vinter, säger Magnus Lilja, projektledare på Peab, en av Trafikverkets entreprenörer, till SVT.

I vissa områden har det periodvis behövts grävmaskiner för att få fram vägskyltarna ur snömassorna. Trafikverkets budget bygger på kalenderår så först efter årsskiftet finns en definitiv kostnad för året.

Trafikverkets prognos visar en extrakostnad på över 200 miljoner för Trafikverkets region Mitt och Nord. De innefattar norrlandslänen och Dalarna. Prognosen visar på kostnader på 140 miljoner för Region mitt och 60 miljoner i Nord.