År 2011 presenterades betänkandet om en ny djurskyddslag som ska ersätta den nuvarande som är 30 år gammal. Men den moderatledda regeringen tog inget beslut, och den sittande regeringen har skjutit upp beslutet tills nu. Imorgon lämnar regeringen över en lagrådsremiss till lagrådet. Lagförslaget i sin helhet blir offentligt först imorgon (torsdag). Den ändring som rönt störst uppmärksamhet är kanske den att det blir tydligare att det är olagligt att överge sin katt. I utredningen från 2011 lades andra förslag fram- så som att det bör inrättas ett offentligt register över alla katter och kattägare och att det ska bli lag på att märka katter som vistas utomhus. Dessa förslag finns inte med i den slutgiltiga skrivelsen.

– Det som ska utredas vidare är märkning och ett offentligt register, det skulle man kunna införa. Men betänkandet gick inte in på detaljnivå hur det skulle kunna gå till. Vilken myndighet som skulle kunna ta hand om detta och vad kostanden skulle bli, det ska vi gå vidare med, säger Sven Erik Bucht.

I utredningen föreslogs att möjligheten att avliva katter för jakträttsinnehavare skulle tas bort ur lagen, men så blir det inte. Inte heller utredningens förslag om tvång på kastrering för katter som vistas utomhus hörsammades.

Artikelbild

| Sven Erik Bucht avslöjar för NSD att frågan om ett centralt register över kattägare och katter ska utredas vidare.

Hur stort problem är det med övergivna katter?

– Det är ett jättestort problem generellt, och det är ofta efter sommarhalvåret som djur som skaffats överges. Vi vill vara tydliga att det är uttryckligen förbjudet och inte förenligt med god djurhållning att låta tamdjur förvildas. Länsstyrelsen har ett ansvar att ta hand om dessa, säger han och syftar på att det i och med den kommande lagen blir mer entydigt att det är Länsstyrelsen som har ansvar för herrelösa katter och andra tamdjur.

På Kattakuten i Norrbotten är man lyckliga över beskedet att lagen äntligen är på väg.

– Vi jublade på morgonen när vi fick höra detta, säger Sara Nilsson som sitter i styrelsen för föreningen.

Artikelbild

| Sara Nilsson tycker att det är bra att lagen ska skärpas.

Snart ska Kattakuten i Norrbotten omhänderta 30 katter som bildat en koloni i en övergiven ladugård. Varje år tar de emot runt 200 katter som är ensamma och lidande.

– På vinter kan vi ta emot katter vars öron trillat av för att de fryst bort, och på sommaren är de uttorkade.

Enligt utredningen som gjordes 2011 uppskattades att det finns runt 100 000 herrelösa katter i Sverige och på katthemmen runt om i landet finns runt 7600 katter. De övergivna katterna är ett problem då de sprider sjukdomar och gör skada på ekosystem och djurliv, så som reptiler och fåglar.