För femtonde året är det dags för European festival of the night i Korpilombolo. 

– Grundtemat för festivalen är alltid natten, men i år riktar vi även in oss på mänsklig, biologisk och kulturell mångfald, berättar arrangören Linnea Nylund i Korpilombolo kulturförening.

Och temat finns med i programmet redan innan festivalen har börjat. Den 1 december, på invigningsdagens förmiddag, hålls seminariet ”Tornedalen – en smältdegel för mångfald”, där prästen Stefan Sundbäck och författaren och meänkielikännaren Bengt Pohjanen medverkar.

– De ska berätta om hur människor genom tiderna har kommit till Tornedalen, och regionen i stort, och hur det har berikat vår bygd.

Kören Vox Pacis, en röst för fred, gör två teatrala föreställningar med företrädare för olika religioner, folk och länder i en bön till mänskligheten.

En föreläsning om bin och getingar finns med i programmet, liksom en colombiansk läkare som pratar om rätten till mat och hur vi ska kunna tillgodose det behovet genom att allt ska bygga på hållbarhet.

Nytt för året är ”Vaknatt i fullmåne” den 12 december, med dikt och ton av Dan Andersson.

– Vi samtalar om vad det betyder att vaka, i arbetet, på sjukhus och hemma, till exempel för renskötare, säger Linnea Nylund.

Ett stort antal konstnärer, performanceartister och rumänska eld- och bildkonstnärer bidrar också till årets program, och en teater ska byggas upp på plats.

Festivalen pågår 1–13 december.