I april har skolinspektionen tagit emot en anmälan som rör en skola i Kiruna kommun. I anmälan uppger barnets mamma och vårdnadshavare att elevens rätt till stöd och utbildning inte tillgodoses. Hon skriver i anmälan att barnet har fått svårare och svårare att nå kunskapsmålen utifrån kraven som skolan har. Trots ett tätt samarbete med rektor, mentorer, specialpedagog och personal på elevhälsan så befinner sig eleven i samma situation idag som för några år sedan.

Enligt anmälan började svårigheterna under en hösttermin då eleven börjar få ökad frånvaro i skolan. Till slut fattas beslut om anpassad skolgång för eleven med dagar som sträcker sig från 8-12. När eleven inte klarar av det fattas ett nytt beslut om skolgång två timmar om dagen med läxor i hemmet vilket fungerar bra.

När en ny hösttermin startar med målet att eleven ska gå halva skoldagar uppstår samma problem igen. Eleven går till skolan men vänder på vägen enligt anmälan till Skolinspektionen.

Under en lång period fortsätter det så, test med hela skoldagar, halvdagar, två timmar och hemundervisning, men oftast slutar det i ett krav på hela skoldagar. "Detta upprepar sig hela tiden, att man tar bort något som fungerar, eller inte backar när det inte fungerar", skriver mamman i anmälan.

Just nu är eleven helt avskuren från skolan. "Ingen skolgång och inga hemuppgifter", skriver mamman som oroar sig över att ju längre tiden går desto svårare blir det för barnet att ta igen utbildningen.

Skolinspektionen kräver nu att kommunen ska möta uppgifterna.