Insändare När denna text skrivs är det bara några få veckor tills ett förslag på ny skolstruktur i Luleås sörbyar ska behandlas av ledamöterna i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (BUN AU). Två veckor senare, den 25 september, tas beslutet. Men än finns inget förslag presenterat. Inga beslutsunderlag, inga ekonomiska beräkningar, inga risk- och konsekvensanalyser, ingenting! En muntlig presentation av planerna på ett möte med BUN i juni, det är allt som finns.

BUN:s ordförande Emma Engelmark (S) svarar att förslaget kommer i september. Fram tills dess undviker hon att möta medborgare ute i byarna, med hänvisning till att inget förslag finns och de därför inte har något att säga. På det sättet gör hon sig oåtkomlig för medborgarnas frågor och synpunkter. Och när förslaget väl kommer är det så kort tid kvar till beslut att det i princip kommer vara omöjligt att hinna granska underlagen och ställa relevanta frågor. Då finns inte tid för några medborgardialoger eller remissrundor, och frågan är om det ens kommer ges någon chans att skicka in synpunkter via mejl. Och som vanligt har kommunens egen skolpersonal ingenting att säga till om. Politikerna har med andra ord inte en chans att ta välgrundade beslut, för grunden är knappt lagd förrän huset ska byggas.

Socialdemokraterna jämförde någon gång förändringen av skolstrukturen i ”Framtidens skola” med ett plåster som hastigt rycks bort, att det är bättre att göra processen kort även om det gör ont. Vi var många som var frustrerade över det snabba tempot då, avsaknaden av risk- och konsekvensanalyser och en mängd fel och brister i beslutsunderlagen. Men värre skulle det bli.

Med ”Framtidens skola” var det ett halvår från förslag till beslut. Då beslutet om nedläggning av skolor och förskolor i Vitå, Jämtön, Ängesbyn, Kyrkbyn och Notviken togs i våras var det bara tre veckor (!) från att beslutsunderlagen presenterades tills beslutet togs. Och nu är det återigen bara veckor från väntat förslag till beslut om totalt 9 (!) skolor och förskolor i Sörbyarna ska stängas (om förslaget blir enligt informationen i juni). Kommunen är ute på en vansinnesfärd där tempot bara ökar och ökar! Dessvärre förvånar snart ingenting.

Det är inga små beslut som hastas igenom på detta sätt. Det berör massvis av barn och familjer, mängder av personal och påverkar hela samhällsstrukturer, föreningsliv, företagande, ja allt. Det är otroligt respektlöst mot verksamheter som byggts upp under lång tid och mot hela byar och stadsdelar att driva processer på detta sätt utan ordentliga underlag och verkliga dialoger. Ett dråpslag mot landsbygden som har skolor och förskolor som sitt nav.

Än en gång är det tänkt att beslutet om skolstrukturen ska tas i BUN, fast det inte bara är en utbildningsfråga utan berör hela samhället. Det borde vara självklart att det är en fråga för Kommunfullmäktige (KF). Och än har inte ens domen fallit i den laglighetsprövning som pågår angående huruvida kommunen begått ett lagbrott då beslutet om skolnedläggningarna i våras togs i BUN istället för i KF. Ändå gasar man på, blundar och kör!

Det gör ont att bo i en kommun där det rycks plåster efter plåster och lämnas stora öppna sår. Men trots att vi blöder gör vi allt vad vi kan för att stoppa den vansinnesfärd kommunen är ute på. Vi går därför in i slutspurten av namninsamlingen för en folkomröstning om skolan, och den 14 september satsar vi på ännu en manifestation i Luleå centrum.

Tillsammans för vi kampen vidare för skolor och förskolor i hela kommunen, där barns behov står i centrum och där man lyssnar på personal och föräldrar. Kom och var med!