Sveriges ekonomi har haft en stark utveckling under de senaste årens högkonjunktur, med till exempel en statsskuld som har minskat med tio procentenheter sedan regeringen tillträdde hösten 2014. Skulden uppgår nu till 25 procent av BNP, den lägsta nivån sedan 1977.

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister från Kalix, gav en bild av det ekonomiska läget när han presenterade regeringens vårbudget i stadshuset i Luleå på måndagen.

– Det här betyder att Sverige står starkt och att vi har råd att klara en besvärlig situation i lågkonjunktur, säger Peter Eriksson.

Artikelbild

| Statsskulden har minskat med tio procentenheter sedan valet. "Betyder att vi har råd att klara en lågkonjunktur", säger Peter Eriksson.

Samtidigt kan regeringen börja summera en mandatperiod där miljöbudgeten har fördubblats och där riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk som även framtida ministärer måste ta hänsyn till. I vårbudgeten finns också flera mindre miljö- och klimatsatsningar, som ytterligare 170 miljoner kronor i stöd till solceller och 45 miljoner kronor till en utökad elfordonspremie.

– Vi har gjort några väldigt tunga och viktiga förändringar. Klimatlagen kommer ha betydelse i budgetarbetet varje år.

Men en stor del av regeringens eftermäle i klimatpolitiken avgörs när infrastrukturpropositionen läggs fram senare i april. Miljöpartiet, och kanske Peter Eriksson i synnerhet, är varma förespråkare av både Norrbotniabanan och höghastighetsbanor mellan storstäderna.

– När jag var språkrör lyfte jag höghastighetsbanan först av alla i svensk politik. Jag hoppas fortfarande att vi ska vinna den frågan och jag tycker att det börjar kännas som att vi är på rätt väg.

Artikelbild

| Peter Eriksson anser att Norrbotniabanan är viktig dels för godstrafiken, dels för att skapa förutsättningar för arbetspendling.

Att det är järnväg för just höghastighetståg som ska byggas tycker Peter Eriksson är givet. Han ger inte mycket till exempel Moderaternas linje, att höghastighetsbanor är för dyra och att det är mer lönsamt att bygga banor som klarar maximalt 250 kilometer i timmen.

– Vi måste bygga en ny järnväg i södra Sverige och då ska den vara modern. Inte halvbra. Bygger vi höghastighetsbanan kan den användas i stället för att till exempel åka flyg. Här kan flyget inte fullt ut ersättas, men då är det väl här, från Norrbotten, vi ska ha det. Inte mellan Göteborg och Stockholm där det inte behövs.

Norrbotniabanan har regeringen lovat att börja bygga före valet.

– Otroligt viktigt för att skapa bättre förbindelser för gods, men också få ihop arbetsmarknaderna efter kusten i norra Sverige. En pinsamhet från svenska staten att vi 100 år efter att stambanorna byggdes inte har fungerande järnväg mellan de större orterna i norra Sverige.

Sparar ni för mycket i stället för att investera?

– Det tycker jag inte. Vi har gjort stora satsningar och jag tycker att vi ska fortsätta göra stora satsningar på infrastrukturen och använda det här goda läget med låga räntor. Staten kan faktiskt låna till minusränta och det är en möjlighet som är ganska unik.

Så ditt budskap är "låna mer"?

– Nej, att göra investeringarna är budskapet. Sedan får vi se hur det görs eller om vi kommer överens. MP driver starkt att vi ska göra investeringarna och att det inte får ta för lång tid. Tar det 30 år att bygga Norrbotniabanan tappar man en del av värdet jämfört med om man kan göra det på halva tiden.