Frågan är när det kommer att ske en allvarligare olycka längs vägen mellan Morjärv och Åkroken, inte om. Jag förstår verkligen oron hos de boende i Bondersbyn. Har själv varit med om att möta en fullastad timmerbil som genade i en kurva och fick nästintill köra i diket för att undvika en frontalkrock. Timmerbilen väjde och svajade farligt nära avgrunden mot Kalix älv.

Nu ser vägen ut som en testbana för stötdämpartillverkare. Ojämn och spårig med djupa diken som vid regnväder mer liknar en vårstrid bäck än en väg. Hur långt blir det att styra tung trafik över Morjärv-Töre kanske en mil?

Dags att trafikverket agerar/reagerar omgående innan en allvarlig olycka sker! Visst förstår jag att det åligger förarna att respektera hastighetsgränser, men vägen är i sådant skick att det inte hjälper.