Sedan i måndags förbjuds Barn- och utbildningsförvaltningen att bedriva delar av verksamheten i Klubbis i Tjautjas, på grund av allvarliga brister i brandskyddet. Vem som ska åtgärda vad är oklart.

– Det är relativt små åtgärder som behövs för att kunna använda lokalerna igen. Vi diskuterar med klubben nu hur vi ska fördela det här ansvaret mellan oss, för i det mesta är det fastighetsägaren som ansvarar för brandsäkerheten, säger Eva Martinsson, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen vid Gällivare kommun.

Kommunen hyr idag lokalen av Tjautjas IK några dagar i veckan för att ha som samlingslokal för de som arbetar som dagmammor, och för idrottslektioner för Tjautjasskolans elever. Förbudet innebär inte att några aktiviteter stoppas, dagmammorna ses istället hemma och eleverna gympar ute.

– Skolan har ingen regelbunden verksamhet där utan är där ibland när de har idrott, och man är ändå ute den här perioden. Så det ställer inte till det för oss om man säger så, säger Eva Martinsson.

Enligt henne är det viktigt att göra upp om ansvarsfördelningen på ett tydligare sätt. Till exempel fanns det brandsläckare i lokalen som inte hade kontrollerats och bäst före-datum hade passerat.

– Vi ansvarar självklart för att de här åtgärderna blir vidtagna, men sedan kommer vi överens om vem som gör vad i det hela. Där resonerar vi just nu med klubben men det har inte hunnit ha sitt styrelsemöte, utan förskolechefen har bara pratat med ordförande. Vi har sagt att vi skulle kunna tänka oss att stå för brandsläckarna och se till att de enligt våra vanliga rutiner bli kontrollerade med regelbundna mellanrum.