Hälsa Från och med den 16 maj ska fler livsmedel berikas med D-vitamin och nivåerna i flera produkter ska höjas jämfört med tidigare nivåer, uppger Livsmedelsverket.

Matvaneundersökningar har visat att delar av befolkningen har ett för lågt intag av D-vitamin och enligt nya föreskrifter ska fler livsmedel omfattas av det obligatoriska kravet på berikning. Av de nya kraven berörs särskilt tillverkare av vegetabiliska och laktosfria alternativ till mjölk, samt tillverkare av flytande margarin och matfettsblandningar.

För att företagen ska hinna anpassa sig till de nya berikningskraven kommer de äldre reglerna att fortsätta gälla under en övergångsperiod, till och med den 15 maj 2020. Även ekologiska produkter från EU omfattas av den nya lagstiftningen. (TT)