Svar till Tomas Bresky, om vallokalen på Västra Varvsgatan 24D:

Det var tråkigt att din upplevelse av att gå och rösta på valdagen inte motsvarade dina förväntningar.

Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler. I Luleå kommun finns det 44 vallokaler där väljarna kan rösta på valdagen. Därutöver 16 platser där det var möjligt att förtidsrösta.

Det valdistrikt som du tillhör omfattar området Södra hamn-Varvet. Valnämnden försöker i första hand hitta en lämplig lokal som ligger i det aktuella området för att väljarna ska ha nära till lokalen. Det lyckas inte alltid. När valnämnden fick kännedom om en föreningslokal på Västra Varvsgatan 24D gjordes bedömningen att den skulle fungera som vallokal. Det fanns också hiss ner till källarvåningen vilket är ett krav när det finns trappor. Det förhållandet att lokalen är fönsterlös underlättar för att placera valbås och valsedlar på ett insynsskyddat sätt.

På det röstkort som alla röstberättigade väljare får hem i brevlådan står adressen till vallokalen, i detta fall Västra Varvsgatan 24 D. Varje lokal får två stycken så kallade trottoarpratare att placera ut för att skylta till ingången. På valdagen fick valnämnden meddelande om att väljare tyckte det var svårt att hitta ingången eftersom det går att ta sig till adressen på flera sätt och det dessutom var en ny lokal som inte hade använts tidigare. Det skickades därför ut ytterligare två trottoarpratare före klockan 11.

Varför inte valdistriktet Södra hamn-Varvet får rösta i Stadshuset beror på att det där ordnas förtidsröstning. Kulturens hus är redan vallokal för ett annat valdistrikt. Totalt finns det fem valdistrikt som ligger på centrumhalvön.

Valnämnden tar gärna emot tips på andra lämpliga lokaler som kan användas till kommande val. Du är välkommen att kontakta valnämnden eller valkansliet i Stadshuset om du har ytterligare frågor eller synpunkter.