Det är hans avdelning 1 som bland annat har som uppdrag att utreda järnvägsolyckor.  Statens haverikommission har information om paret som förolyckades i Granberget när deras bil krockade med ett SJ-tåg på söndagen. 

– När det gäller järnvägsolyckor är haverikommissionen skyldiga att utreda olyckor mellan spårfordon eller urspårningar. Det kan också vara andra händelser som har betydelse för säkerheten om vi misstänker att det är något tekniskt fel på järnvägssystemet i främsta fall, säger Johan Gustafsson.

När  det gäller dödsolyckan så faller den inte under kriterierna urspårning eller kollision mellan spårfordon.

Det är ingenting som Haverikommissionen utreder?

– Nej, inte enligt de regler som finns och utifrån den information som vi har just nu. Haverikommissionen kan endast ge sig själva uppdraget att utreda och i vissa fall gör regeringen det.Vi är en fristående myndighet som fattar våra egna beslut. Att Trafikverket utreder har ingen betydelse för vår del. 

– Skulle det framkomma något annat än vad som finns i dag gällande dödsolyckan i Granberget så det är klart vi får göra en ny bedömning, säger Johan Gustafsson, avdelningschef på avdelning 1 på Statens Haverikommission.