Vid månadsskiftet ersattes den gamla ersättningsmodellen som gällt. Där har hyresgäster som tvingats flytta på grund av samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget fått flyttersättning från LKAB som motvarar två månadshyror eller flytthjälp. Efter månadsskiftet erbjuds hyresgästerna istället upp till sex månadshyror och flytthjälp.

– Vi har haft förhandlingar med Hyresgästföreningen. Dessutom är det statliga investeringsstödet som kommit till. Därför kan vi erbjuda ökad flyttersättning, säger Siv Aidanpää-Edlert.

Totalt omfattas 1 000 hushåll i Kiruna samt 700 hushåll i Malmberget av det mer generösa erbjudandet. 400 hushåll i Kiruna och 300 i Malmberget har omfattats av den tidigare ersättningsmodellen som gällt. De kan inte göra några anspråk retroaktivt.

– LKAB ersätter inte retroaktivt. De som redan har flyttat omfattas inte av förändringen, säger Siv Aidanpää-Edlert.

Hur har de som redan flyttat reagerat på det?

– Det har faktiskt mottagits väl. Jag tror att det är för att det är förankrat med hyresgästföreningen. Det är första gången gången som vi egentligen har en skriftlig överenskommelse med dem som företräder alla hyresgäster. Det är några som nyligen flyttat som reagerat. Men i övrigt har det varit lugnt, säger Siv Aidanpää-Edlert.