Tågrälsen där tunneln brann ned vid Björnefjäll är totalförstörd. Omfattande reparationer är att vänta. Tills vidare är den obrukbar.

LKABs förmåga att leverera är helt beroende av malmbanan till Narvik och i dagsläget ställs tio leveranser á 6 500 ton pellets in. En preliminär prognos för när rälsen åter ska vara farbar är tidigast måndag morgon - en prognos som kan ändras.

Efter att lagren i Narvik börjat sina till följd av produktionsproblem i Kiruna och dödsolyckan i Svappavaara kommer detta transportstopp i en dålig tidpunkt för LKAB.

Nu meddelar Jan Moström att störningar i leveransen är att vänta.

Hur länge väntas det ta innan ni får problem att leverera till kunder?

– Det kan gå ganska fort. Vi har meddelat våra kunder att det råder omständigheter utom vår kontroll och att störning i leveransen kan förekomma. Våra bedömningar är att vi kommer att störas av det här - omfattningen är helt beroende av hur länge reparationen tar.

En världsomspännande brist på pellets gör att LKAB:s kunder drabbas.

– Både för oss och våra kunder är det här otroligt olägligt. Våra kunder är beroende av att vi ska kunna leverera.

Även om problemet blir större för var dag som går ser Moström möjligheter i situationen.

– Underhåll av malmbanan är planerat och det kan inte ske när trafiken är igång. Vi har löpande kontakt med Trafikverket där vi uppmanar dem att genomföra underhåll nu när trafiken ändå står stilla.