Joakim Milder är musiker och pedagog och har sedan 2006 en professur i improvisation och ensemble vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han leder denna vecka Norrbotten Big Band under en turné i Sverige och Schweiz där man samarbetar med den schweiziska trion VEIN. I Norrbotten kan man se Joakim Milder leda NBB under två konserter under Festspelen i Piteå.

Nordiska rådets musikpris har delats ut sedan 1965 och uppmärksammar skapande och utövande av musik på en hög konstnärlig nivå. Vartannat år delas priset ut till ett verk av en nu levande kompositör, och vartannat år går priset till en enskild musikutövare eller till en större eller mindre ensemble.

Nordiska rådet utdelar varje år fem priser: litteraturpriset, filmpriset, musikpriset, miljöpriset och barn- och ungdomslitteraturpriset. Syftet med Nordiska rådets priser är att öka intresset för den nordiska kulturgemenskapen och det nordiska miljösamarbetet samt att erkänna framstående konstnärliga och miljömässiga insatser. Priserna ska bidra till att synliggöra och lyfta fram det nordiska samarbetet.

Artikelbild

| Joakim Milder.

Vinnaren offentliggörs och mottar priset på 350 000 danska kronor, omkring 470 000 svenska kronor, den 29 oktober på Nordiska rådets prisgala i Stockholm.