Kiruna kommun har sedan 1997 utfärdat tillfälliga skoterförbud i renbetesmarkerna, efter ansökningar från samebyarna. Men nu har kommunbesluten förklarats som ogiltiga.

– Regeringen har kommit fram till att det saknas lagstöd för den förordning som de utfärdade för 20 år sedan. Bara att acceptera, säger Ann-Catrin Fredriksson, jurist inom Kiruna kommun.

Tidigare har regelverket tolkats som att kommunerna får besluta själva, så länge skoterförbudet bara gäller den specifika kommunen, men i den departementspromemoria som nu är ute på remissrunda förändras ordalydelsen, så att länsstyrelsen kan få ta över beslutsrätten.

Och Kiruna kommun ingår i remissrundan.

– Kommunens politiska styre ska ange vilken som anses vara lämpligt beslutande nivå och organ. Remissvaret ska vara inne i början av februari, säger Ann-Catrin Fredriksson som själv inte vill ge någon synpunkt.

Kommunjuristen vill inte hålla med om kritiken från Laevas sameby, som har ansett sig vara motarbetade av Kiruna kommun vid tidigare förbudsansökningar.

– Varje år har vi ett antal ansökningar om skoterförbud från samebyarna som rör kalvningsperioden i maj men också betesro och snöförhållanden. Väldigt få av dem har vi valt att inte bevilja.

Hur många ansökningar har fått avslag?

– Av totalt 22 ansökningar tror jag att vi har nekat bara fyra. Däremot har vi haft synpunkter gällande undantagna färdstråk, utökande områden eller förlängda tider för förbuden.

Det är inte känt hur många norrbottningar som tar blivit bötfällda eller på annat sätt straffade för att bryta mot de tillfälliga skoterförbuden i fjällen sedan 1997.

Ann-Catrin Fredriksson öppnar dock för att de nu kan få upprättelse.

–Så förstår jag det. Den som har fått ett straff – vare sig det rör sig om böter eller en prick i trafikregistret – utifrån ett beslut utan laglig grund, kan begära resning.