Reaktionen kommer efter att bolagets ansvariga har granskat länsstyrelsens yttrande till regeringen. Länsstyrelsen anser inte att en koncession i Kallak ska beviljas.

Senast den 2 januari 2018 ska företaget ha kommit in med i sina synpunkter.

Även Jokkmokks kommunalråd Robert Bernhardsson (S) arbetar vidare med ärendet. Han ska nu träffa olika institutioner och personer angående länsstyrelsens yttrande.

Artikelbild

– Jag befarar att om det får gälla för infrastruktur- eller industriinvesteringar så kommer det att ha stor inverkan på investeringsklimatet i Jokkmokks kommun, säger han.

I ett mycket långt pressmeddelande argumenterar Beowulf Mining för en gruvetablering.

Företaget lyfter fram att Kallak är det största kända fyndet av kvartsblandad järnmalm i Sverige, där det inte har startats en gruva ännu. Vid tester har det gått att producera magnetitkoncentrat med över 71 procent järnhalt.

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att när två riksintressen ska vägas mot varandra, värdefulla mineraler å ena sidan och renskötsel å den andra, väger rennäringen tyngst.

En gruvetablering som kan vara i 14 år och kommer att påverka naturen väger inte lika tungt som en varaktig och hållbar näring som renskötseln, skriver länsstyrelsen.

Jåhkågaska sameby skulle drabbas hårt av en gruva i Kallak eftersom den skär av flyttningsleden för renarna.

Det innebär att renarna istället måste gå in i intilliggande samebyar, vilket inte är tillåtet, poängterar länsstyrelsen.

Dessutom kommer en gruvetablering att innebära dyra samhällskostnader då väg och järnväg måste byggas ut och rustas upp, anser Länsstyrelsen vidare.

Det är just påverkan på rennäringen som Beowulf Mining riktar in sig på.

– Det har fungerat med samverkan mellan gruvdrift och renskötsel på andra håll så det borde gå i Kallak också, säger Kurt Budge.

Företagsledningen pekar också på att senare bedömningar har visat att gruvdriften kan pågå i upp till 25 år.

Enligt en rapport som bolaget har beställt från Copenhagen Economics skulle gruvan kunna sysselsätta 250 personer och skapa över 350 indirekta jobb.

Även Robert Bernhardsson menar att en gruva och rennäringen borde kunna samsas i Kallak.

– Min bild är att gruvnäringen och rennäringen ryms i Jokkmokks kommun, säger han.