Insändare Kommentar till: ”Klartänkt” 22 maj 2019:Jag håller med dig. Det är vansinnigt att andra länder släpper ut extremt mycket mer koldioxid än Sverige, det är sant men...

Hans Rosling i boken Factfullness förklarar träffsäkert att skylla på länder som Kina och Indien utifrån varje lands totala utsläpp: ”…är som att påstå att fetman är värre i Kina än i USA för att den kinesiska befolkningen tillsammans väger mer än den amerikanska.”

Utsläpp per individ är mer rättvist. Med det sagt är inte varje lands utsläppsregleringar oviktigt, men... Det är inte landet som konsumerar, det är landets invånare som konsumerar landets koldioxidkvot. Därför måste alla snacka globalt utsläpp per/capita.

Skulle de totala koldioxidutsläppen påverka jorden om varje individ minskade sin personliga koldioxidkonsumtion med genomsnitt 10 procent?

Hur mycket sämre skulle Sveriges levnadsstandard bli om varje individ minskade sin koldioxidkonsumtion med 10 procent, från 4,5 ton till 4,05 ton per år? Blir det ens sämre?

Vad motsvarar 0,45 ton i min egen dagliga konsumtion? Det tycker jag är intressantare frågor att få svar på.

Förr visste ingen inte vilka miljökonsekvenser av det vi tillverkat och konsumerat skulle få. Nu vet de flesta bättre i det nödvändiga i att minska utsläppen. Vi kan lägga krut på krav av att ”andra” ska sätta fart och komma ner till 4,5 ton koldioxid/person och år, eller så kan vi sträva efter att vi själva kommer ner till Indiens 1,7 ton/capita.

Du frågade om ingen kan stoppa vansinnet: Jo! Du, jag och alla andra kan stoppa vansinnet. Klimat- och miljö är alldeles för allvarliga frågor att låta politikerna lösa själva, om du frågar mig.

(0,45 ton = ca 7 km bilkörning/dag i mellanstor bil under ett år).