Insändare Kommunledningen i Boden med (S), (NS), (C) och (MP) verkar tycka att äga hus och dessutom betala många och höga hyror är roligt. Det är därför kommunen hamnat i lyxfällan, går back och inte får låna mer pengar.

Liberalerna vill minska antalet hus och ytor som kommunen hyr och äger, som vi inte behöver och som kostar pengar i onödan.

Vi vill öka inkomsterna för kommunen genom enkla åtgärder. I flera år har Liberalerna exempelvis föreslagit i fullmäktige att man borde hyra ut namnet på arenor och idrottsanläggningar, så som Piteå och Luleå nu börjat göra.

Om vi på det sättet får in 10 miljoner årligen kan Liberalerna till exempel anställa 20 undersköterskor eller barnskötare i skola, vård och omsorg!

Liberalerna tycker att de inom kommunen som jobbar på kontor kan sitta i samma hus och dela på ytan. Då sparar man pengar och har dessutom kortare avstånd till varandra. Idag är man utspridda i åtta olika hus eller mer!

Med ny teknik kan kommunens anställda inom administration jobba effektivare och där man vill. Liberalerna vill hjälpa kommunen ur skuldfällan och rekrytera samt behålla anställda i skola, vård och omsorg.

För hela Bodens bästa, hjälp oss rädda Bodens kommun genom att sprida ”Ettstadshus.NU!”