Skötsel av gravar är absolut inte i ordnat skick i Grelsbyn, Överkalix.

Den som inte sköter gravvården kan uppmanas att rätta till skötseln, så i det här fallet kan vi uppmana Svenska kyrkan i Överkalix att sköta sitt jobb bättre. Under sommartiden är det sommarjobbare som utför den, men det är ingen ursäkt. Alla måste kunna sitt jobb och förhoppningsvis så har inte all ordinarie personal semester samtidigt. Gravarna ska vara i ordnat och värdigt skick. Det är inte riktigt på det sättet nu.

Har under sommaren stött på flertalet personer som bevittnat samma sak. De har betalt för skötsel av grav där klippning, rens och bevattning ingår. Men, det har vid några tillfällen varit oklippt och torrt i jorden. Bevattningslådorna ska fyllas på men det har flera gånger varit lite vatten och två gånger helt tomt. Har då själv fyllt på. Vid ett tillfälle var vi upp en fredag eftermiddag och insåg att det kommer vara tomt till måndag. Fyllde inte på och konstaterade på måndagen att det var tomt.

Har ringt och påtalat detta för personal men blev då väldigt dåligt bemött. Så inte nog med att de inte sköter sitt jobb så är de även oförskämda. Det är inte bara vi som ringt utan det är tydligen fler. Hoppas att det blir bra och att de döda kan få ha en fin viloplats. Det är ju faktiskt kränkande mot både de döda och efterlevande. Vi anhöriga vill ha ett fint ställe att gå till och minnas.

Slutligen ett tips till er som precis som vi inte visste om det, så ska sugfiltsremsa bytas ut minst vartannat år för att bibehålla sugförmågan. Det är inget vi fick information om då lådan sattes på plats.